O PROJEKTU:

Fondacija Ana i Vlade Divac se u avgustu 2015. godine uključila u pružanje pomoći migrantima i izbeglicama sa Bliskog istoka koji prolaze kroz Srbiju na svom putu ka Evropskoj Uniji.

Sve aktivnosti koje su u vezi sa ovim projektom Fondacija Ana i Vlade Divac sprovodi u saradnji sa nadležnim institucijama Vlade Republike Srbije, na prvom mestu sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i lokalnim samoupravama koje su najviše pogođene izbegličkom krizom.

REZULTATI:

U periodu od godinu dana, do oktobra 2016. godine, zahvaljući podršci velikog broja donatora, međunarodnih organizacija, pojedinaca i kompanija, Fondacija Ana i Vlade Divac prikupila je 3.000.000 dolara za aktivnosti u okviru ovog projekta.         

Obezbeđeno je i distribuirano 300 tona humanitarne pomoći za više od 300.000 izbeglica i migranata sa Bliskog istoka.

U okviru ovog projekta Fondacija je obezbedila i dodatne smeštajne jedinice za privremeni smeštaj najugroženijih izbeglica. Od početka krize najmanje 50.000 izbeglica je bilo smešteno u ove jedinice na određen vremenski period. Takođe, rekonstrukcijom dela najvećeg centra za azil u Srbiji, obezbedili smo uslove za dugoročan smeštaj 400 ljudi koji su u skladu sa međunarodnim standardima.

Nastojeći da obezbedi sveobuhvatan odgovor na potrebe izbeglica i migranata koji ostaju u našoj zemlji duži vremenski period, Fondacija Ana i Vlade Divac je počela sa organizovanjem različitih društvenih i edukativnih aktivnosti (IT radionice, kurs jezika, kurss šivenja, ali i različite kreativne radionice).

Pored direktne humanitarne pomoći izbeglicama i migrantima, Fondacija pruža podršku lokalnim zajednicama (u 7 opština koje su tranzitne i u kojima se nalaze centri za azil) koje su pogođene izbegličkom krizom sa ciljem ojačavanja njihovih kapaciteta da što bolje odgovore na potrebe ugroženih ljudi u ovoj, ali i u svakoj drugoj kriznoj sitaciji.

 

0

tona humanitarne pomoći

0

ljudi je dobilo pomoć

0

dolara prikupljeno i uloženo u okviru projekta