Pridružite nam se i pomozite da napravimo IT kabinet za učenike!

Osnovna škola u Aranđelovcu “Ilija Garašanin” postoji od 1979 godine. IT kabinet je neophodan korak u obrazovanju koji će učenicima omogućiti da razviju svoje kompjuterke veštine i tako ih pripremiti za dalje školovanje, a kasnije  i za budući posao. Škola ima 10 učionica i nedovoljno prostora za kabinetsku nastavu. 

Nastavu pohađa 504 dece i dva razreda za obrazovanje odraslih što je rezultat kontinuiranog ulaganja u inovacije i pružanje dodatnih beneficija za decu, uprkos lošim ekonomskim uslovima u Srbiji. Između ostalog, ova škola je deo UNICEF-ovog programa „Škola protiv nasilja“.

Takođe, sprovode program podrške za romsku decu, a razvili su i nastavni plan i program za obrazovanje odraslih. Svi zaposleni i učenici koriste kabinet informatike ali su računari i nameštaj zastareli.

Nastavnici su veoma motivisani da obezbede svojim učenicima potporu za učenje, ali i njima nedostaje oprema za predavanja. Pozivamo donatore da ovu školu podrže potrebnim savremenim računarskim komponentama koji mogu da se koriste sa postojećom opremom i od kojih se mogu sastaviti kvalitetni računari koji će se koristiti u nastavnom procesu. 

Dugoročni cilj

Potrebna oprema će obezbediti kabinet na najmanje pet godina uz dobru IT platformu za stotine dece koja će biti motivisana da napreduju u IT industriji, pripremaju se i razvijaju potrebne veštine za zapošljavanje u ovoj oblasti.

Pridružite nam se!

https://www.globalgiving.org/projects/lets-create-it-cabinet-for-504-students/

Ili donirajte SMS porukom na broj 2112! Cena SMS-a je 100 dinara. Broj je jedinstven za sve operatore mobilne telefonije u Srbiji.