Svi konkursi

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
28. jun 2017.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Podaci o naručiocu: Fondacija Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a/7, Beograd Internet adresa naručioca: www.divac.com Vrsta naručioca: Fondacija Vrsta predmeta: dobra - kvalitetna priplodna ženska jagnjad Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 03322100-3- Ovce  Ugovorena ...

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGU PR AGENCIJE
22. jun 2017.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU JAGNJADI
21. jun 2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU JAGNJADI

  FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC Komisija za javnu nabavku Broj 29/2017 21.06.2017. godine Beograd   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne ...

Odluka o dodeli ugovora o nabavci jagnjadi
20. jun 2017.

Odluka o dodeli ugovora o nabavci jagnjadi

  Fondacija Ana i Vlade Divac Komisija za javnu nabavku Broj 29/2017 20.06.2017.godine Beogradu   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12, 14/15, 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 20.06.2017. godine, donosi ...

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZRADU PROMOTIVNOG VIDEO FILMA ZA PROJEKAT "POMOĆ LOKALNIM ZAJEDNICAMA U ODGOVORU NA IZBEGLIČKU KRIZU"
19. jun 2017.
PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZRADU PROMOTIVNOG VIDEO FILMA ZA PROJEKAT "POMOĆ LOKALNIM ZAJEDNICAMA U ODGOVORU NA IZBEGLIČKU KRIZU"
19. jun 2017.
 PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU JAGNJADI
15. jun 2017.

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU JAGNJADI

Referentni broj objavljivanja: DPF – 01

Ideja za bolje sutra
06. jun 2017.

Ideja za bolje sutra

Cilj Konkursa je razvoj socijalnog preduzetništva, kao i razvoj postojećeg biznisa koji će podržati najinovativnije ideje koje mogu da doprinesu promociji pozitivnog imidža Srbije u inostranstvu i povećanju njenog izvoznog potencijala.

Predmet:  Poziv na konkurs za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju barake (apartmana) PIM Standard Krnjača, Palilula, Beograd, u okviru programa "Shelter and Access for Empowerment and Risk Reduction"
06. jun 2017.