Rok za prijavljivanje je do 27. juna 2011. godine.

Javni konkurs za projekat: Igra počinje. Teren je tvoj!

 

Fond "Ana i Vlade Divac"  i KBC Banka u okviru projekta Igra počinje. Teren je tvoj! objavljuju konkurs za rekonstrukciju postojećih sportskih terena na teritoriji Grada Beograda.

Kandidati za donaciju su: opštine, mesne zajednice i državne institucije na teritoriji Grada Beograda koje u svom sastavu imaju oštećene sportske terene ili prostor koji je namenjen za iste. Sredstva namenjena za rekonstrukciju jednog igrališta iznose do 8.000 evra.

 

 

Rok za prijavljivanje je do 27. juna 2011. godine.

Prijave slati na adresu:

Fond „Ana i Vlade Divac“

Vojvode Stepe 74/2, 11000 Beograd

 

Kandidati treba da podnesu dva (2) originalna kompleta aplikacija.

 

Pogodni kandidati:

· Opštine, Mesne zajednice i Državne institucije na teritoriji Grada Beograda koje u svom sastavu imaju oštećene sportske terene ili prostor namenjen za iste.

·Prioritetne opštine će biti određene na zajedničkoj komisiji Fonda i Banke. Opštine, mesne zajednice i državne institucije koje su tokom 2010. godine primile donaciju za sličan projekat neće biti na listi prioritetnih.

· Pored toga opštine, mesne zajednice i institucije moraju da zadovolje sledeće kriterijume:

- Da imaju oštećene ili sportske terene u lošem stanju,

- Da imaju definisane planove budućeg razvoja, kao i da predstave/dokumentuju na koji način će iskoristiti donaciju u cilju ostvarenja tih svojih planova (organizacijom različitih sportskih aktivnosti i manifestacija),

- Način održavanja donacije u primljenom stanju (finansijska i ljudska),

-Ranije učešće u društveno korisnom radu i/ili volonterskim akcijama.

 

Kompletna aplikacija se sastoji od:

· Odgovarajućih fotografija trenutnog stanja igrališta (na CD-u i odštampano u boji),

· Pisma o namerama kakva će se korist ostvariti od donacije (max 2.500 karaktera),

· 2 pisma preporuke – jedno od relevantnog gradskog sekretarijata,

· Kopije dobijenih nagrada i priznanja,

· Dokaza o učešću u aktivnostima koje se smatraju društveno korisnim.

 

Selekciona komisija:

Selekciona komisija će se sastojati od predstavnika Fonda Ana i Vlade Divac, predstavnika KBC Banke i predstavnika sportske institucije (Ministarstvo sporta i omladine ili Gradski sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda).

 

Bodovanje kandidata:

Komisija će izvršiti rangiranje primljenih prijava, a realizacija projekta vršiće se po principu odozgo-na dole, tj. počeće se od onih prijava koje imaju najveći broj bodova, a sve sa ciljem da najbolje i najtransparentnije prijave ostvare pravo na donaciju.

Kako bi Komisija bila korektna u ocenjivanju kandidata, formirana je bodovna lista, gde je maksimalni broj poena 100, i to na sledeći način:

1. Trenutno stanje igrališta (max 55 poena)

2. Pismo o namerama (max 15 poena)

3. Pisma preporuke (max 5 poena)

4. Osvojene nagrade i priznanja (max 15 poena)

5. Društveno korisne aktivnosti (max 10 poena)

 

Kriterijumi za bodovanje zasnovani su na sledećim principima:

1.     Trenutno stanje igrališta

-  U veoma lošem stanju (oštećenje preko 80%), 55 poena

-  U lošem stanju (oštećenje do 60%), 45 poena

-  Oštećeno do određenog stepena (do 40%), 25 poena

-  Malo oštećeno, 10 poena

2.     Pismo o namerama

-  Izuzetno funkcionalno (inspirativno), 15 poena

-  Funkcionalno (inspirativno) i dobro koncipirano, 10 poena

-  Zadovoljava formu, 5 poena

3.     Pismo preporuke

- Nadležni Gradski sekretarijat (za sport i omladinu, za obrazovanje itd), 10 poena

- Osoba od visokog autoriteta u sredini gde je sportski teren lociran (predsednik opštine, predstavnici Centra za socijalni rad, udruženja osoba sa invaliditetom, građani koji su postigli društveni ugled ili priznanje kako u zemlji, tako i inostranstvu itd), 5 poena

4.     Nagrade i priznanja

- Međunarodne i nacionalne, 15 poena

- Lokalne, 10 poena

5.     Dokaz o učešću u aktivnostima koje se smatraju društveno korisnim (radne akcije, ekološke akcije, integracija OSI, vaspitno-obrazovne aktivnosti, učešće na sportskim manifestacijama, sakupljanje novca i drugi vidovi podrške ugroženim grupama)

- Uključeno u više od 10 akcija - inicijativa ovog tipa 10 poena

- Uključeno u više od 5 akcija - inicijativa 7 poena

- Uključeno u više od 3 akcije - inicijativa 5 poena

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti