Rodna ravnopravnost je važna dimenzija društvenog razvoja jer odražava nivo poštovanja ljudskih prava i ukazuje na korene diskriminacije. Rodna analiza za Srbiju pokazuje da uprkos napretku „rodne nejednakosti i dalje postoje“. Višestruka pojava nejednakosti polova uključuje domen rada, novca, vremena, znanja, zdravlja i moći, prema Indeksu RR za Republiku Srbiju. Postoji dihotomija u domenu plaćenog i neplaćenog rada kada je u pitanju briga o deci i ostalim članovima domaćinstva, kao i u odnosu posla i slobodnog vremena. 

SAJT jednaki.com

Nedostatak podrške ženama za postizanje ravnoteže između radnog i porodičnog života veoma utiče na ostale oblasti rodne (ne)ravnopravnosti u Srbiji. Projekat realizuje Kabinet ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, a finansiran je iz programa Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo (2014-2020)“.

CILJEVI

Projekat ima za cilj uspostavljanje balansa između radnog i porodičnog života i promociju rodne ravnopravnosti. Projekat bi trebalo da ukaže na prepreke sa kojima se susreću zaposleni u balansu između radnog i porodičnog života.

 • Povećati znanje zaposlenih o radnim pravim kroz priručnik i debate

 • Povećati znanje poslodavaca o benefitima koje su im zakonom omogućeni pri zapošljavanju žena i ranjivih grupa

 • Uključivanje aktera iz lokalnih samouprava u rešenje ovog problema

 

AKTIVNOSTI

 • Publikovanje priručnika za uspostavljanje balansa između radnog i porodičnog života koji je namenjen zaposlenima

 • Panel diskusije za javnost u 20 gradova u Srbiji gde će biti predstavljen i priručnik za zaposlene

 • Publikovanje priručnika za uspostavljanje balansa između radnog i porodičnog života koji je namenjen poslodavcima

 • Info-sesije za predstavnike 30 kompanija u Srbiji gde će biti predstavljen priručnik za poslodavce

 • Trening za 30 menadžera zaduženih za ljudske resurse

 • Sprovođenje i publikovanje istraživanja o lokalnim potrebama kada je u pitanju balans između radnog i porodičnog života

 • Trening za 20 lokalnih sekretara koji su zaduženi za socio-ekonomska pitanja pri opštinama

 • Sprovođenje i publikovanje istraživanja uspostavljanju balansa između radnog i porodičnog života na nacionalnom nivou

 • Panel diskusije u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu sve učesnike u projektu (pripadnike lokalnih samouprava, CSO, medija, poslodavce i zaposlene) gde će biti predstavljeni nalazi dva istraživanja

 • Nacionalna konferencija

Ova stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske komisije. Za sadržaj dokumenta isključivo su odgovorni Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Fondacija Ana i Vlade Divac i ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati da ovaj dokument predstavlja stavove Evropske komisije.

Projekat „JEDNAKI - Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“ finansiran je iz programa Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo (2014-2020)“.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti