Države koje su uključene: Srbija, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija i Turska

Mreža omladinski HUB Zapadnog Balkana i Turske

Sajt mreže: youthwbt.eu

O mreži  

Mreža okuplja 20 omladinskih organizacija kroz koje podržavamo promene omladinskih politika u regionu kako bismo podstakli veće učešće mladih u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi javnog života. Tokom prethodne 4 godine, Mreža je kreirala Indeks participacije mladih (Youth Participation Index) koji služi za prikupljanje podataka i praćenje učešća mladih u sve tri sfere. Prema nalazima, Indeks ukazuje da je jedan od najvećih izazova u svim zemljama vezan za ekonomsku dimenziju, odnosno pitanje zapošljavanja mladih. Sa druge strane, analiza ukazuje da se nedovoljno i nekozistentno prikupljaju podaci o mladima iz osetljivih grupa, što dodatno otežava njihov položaj na tržištu rada, kao i da većina ovih zemalja ima visoku NEET stopu mladih - koja označava mlade koji nisu zaposleni, ali nisu ni u sistemu obrazovanja ili na obukama. Shodno tome, Mreža će se u naredne 4 godine fokusirati upravo na pitanje zapošljavanja mladih koji dolaze iz osetljivih grupa.

Ciljevi projekta

Cilj je da doprinese jačanju regionalne saradnje, participativne demokratije i podrži procese približavanja Zapadnog Balkana i Turske EU u oblasti zapošljavanja mladih, sa fokusom na:

- Stvaranje rešenja zasnovanih na informacijama i praksi na lokalu a u cilju poboljšanja politike zapošljavanja mladih u  Zapadnom Balkanu i Turskoj  

- Povećati kapacitet organizacija civilnog društva da pilotiraju i promovišu inovativna rešenja za bolje zapošljavanje mladih koji nisu u sistemu obrazovanja i koji nisu zaposleni (NEET) u Zapadnom Balkanu i Turskoj  

- Povećati angažman i uticaj organizacija civilnog društva u podizanju svesti javnosti o zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa u Zapadnom Balkanu i Turskoj

Aktivnosti projekta

1. Napori u zagovaranju počeće od opsežnih istraživanja koja će pružiti pružiti osnovu za  predlaganje unapređenih politika zapošljavanja mladih u regionu, sa posebnim fokusom na položaj specifičnih podgrupa mladih u svakoj zemlji, kao što su mlade žene (Crna Gora, Turska), socijalne ekonomski ugroženi mladi (Severna Makedonija, Albanija) i mladi iz ruralnih područja (Srbija), smatrajući da ove podgrupe predstavljaju najveći procenat mladih koji nisu zaposleni i nisu u sistemu obrazovanja (NEET).

2. Jačanje kapaciteta i finansiranje projekata biće kreirani u cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva da pilotiraju modele za zapošljavanja mladih iz NEET kategorija  na lokalnom nivou i utiču na ekonomsko osnaživanje mladih. Oko 100 organizacija imaće priliku da učestvuje u programu izgradnje kapaciteta, dok će do 50 njih biti izabrano za finansijsku podršku i sprovođenje predloženih modela za zapošljavanje mladih.

3. Cilj podizanja svesti javnosti jeste uključivanje što većeg broja zainteresovanih strana u dijalog o unapređivanju zapošljavanja mladih iz NEET kategorija, posebno jačanje uticaja omladinskih organizacija u ovoj oblasti, putem sastanaka, različitih vrsta događaja i medijske kampanje.

Partneri na projektu

Projekat „WB&T for EmploYouth - Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa“ realizuje pet organizacija za mlade iz ovih zemalja, i to: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), NVO Prima (Crna Gora), Youth Alliance Krusevo (Makedonija), Partners Albania - Centar za upravljanje promenama i razvojem (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska). Projekat podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

Implementaciju projekta podržali su po zemljama: Srbija - Ministarstvo omladine i sporta, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije; Crna Gora -   Ministartsvo sporta crne Gore - Direktorat za mlade, Privredna komora Crne Gore; Albanija - Nacionalna služba za zapošljavanje; Severna Makedonija - Agencija za mlade i sport, Opština Gazi Baba; Turska -  Inicijativa za zapošljavanje žena i položaj žene na tržištu rada - KEIG.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti