Osnovana savetodavna Tematska grupa  „Iskorenjivanje siromaštva"

Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju organizovale su, u okviru projekta Platforma „Održivi razvoj za sve“, sastanak sa ciljem formiranja Tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“.

Savetodavna tematska grupa formirana je u cilju pospešivanja uslova za ostvarivanje Cilja br. 1 „Svet bez siromaštva“ COR-a, pokretanjem dijaloga između ključnih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Skupu su prisustvovali predstavnici donosilaca odluka, eksperti iz ove oblasti, predstavnici organizacija civilnog društva, medija.

Razgovor su otvorile Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju) i Ivona Gvozdenović (Fondacija Ana i Vlade Divac), a na sastanku su učestvovali: Slavica Đukić Dejanović (posebna savetnica predsednice Vlade Republike Srbije za Agendu 2030); Biljana Đusić Radmilović (National Programme Officer at Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC - Swiss Cooperation Office Serbia); Ljiljana Lučić; Osman Balić (Liga Roma); Snežana Šantić (Udruženje penzionera Stari grad); Marija Dražović (Praxis, Kraljevo); Suzana Ilić (Udruženje Rime); Jovana Krivokuća Milovanović (Forum mladih sa invaliditetom); Marija Jovanović (Fondacija Ana i Vlade Divac); Sarita Bradaš, Milena Mićović Trajković (Fondacija Centar za demokratiju), i drugi.

Članovi Tematske grupe su i Nada Lazić (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog); Žarko Šunderić (Centar za socijalnu politiku); Marijana Luković (Praxis, Kraljevo); Tamara Skroza (novinarka).

U diskusiji se razgovaralo o izboru tema i izradi Akcionog plana tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“, Ciljevima održivog razvoja i Agendi 2030, dokumentima javnih politika, saradnji sa relevantnim akterima iz lokalnih zajednica, socijalnom uključivanju, socijalnoj politici i socijalnoj zaštiti, pružanju socijalnih usluga na lokalnom nivou, programima podrške ranjivim grupama stanovništva, najvažnijim problemima Roma, penzionera, osoba sa invaliditetom i drugih osetljivih grupa. Naglašeno je da, pored dosta dobrog normativnog okvira u ovoj oblasti, postoje veliki izazovi u implementaciji u praksi, a kao ključan problem apostrofirano je zapošljavanje.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti