Održana Nacionalna konferencija „Ravnopravnost ne može da čeka"

Diskriminacija na osnovu pola, starosti i invaliditeta među najučestalijima je u Srbiji, svakodnevno prisutna u radu i zapošljavanju, dok žene kao dodatni razlog neravnopravnog položaja na radnom mestu navode porodiljsko odsustvo i odsustvo zbog brige o deci, što za posledicu često ima degradaciju na niže radno mesto, istaknuto je na konferenciji „Ravnopravnost ne može da čeka“, u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac.

Ovi podaci oslanjaju se i na Godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, partnerom na projektu, a pojedine preporuke za prevazilaženje ovih problema iznesene su u dva istraživanja koje je Fondacija objavila: „Socijalni koreni rodne diskriminacije u Srbiji“ i Mentalno zdravlje i radno okruženje”.

 „U protekle dve godine pokrenuli smo važne teme koje se tiču položaja žena u našem društvu, istražujući gde su koreni rodne diskriminacije u našem društvu i koje korake moramo da preduzmemo da bismo ih iskorenili. Takođe, pandemija je u prvi plan iznela i pitanje mentalnog zdravlja, posebno na radnom mestu. Zato smo u saradnji sa stručnjacima iz te oblasti, kompanijama iz različitih sektora i drugim organizacijama kroz razne aktivnosti ukazivali na posledice koje diskriminacija i nepovoljno radno okruženje imaju na psihičko i fizičko zdravlje zaposlenih, ali i na gubitak profita i kadra kada su poslodavci u pitanju“, istakla je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Katarina Štrbac, posebna savetnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, istakla je na konferenciji da će Ministarstvo u narednom periodu, nakon donošenja Akcionog plana za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost, nastaviti sa obilaskom upravnih okruga i nacionalnih saveta, kako bi uvideli koliko su uspeli u proteklih godinu dana da donesu svoje lokalne akcione planove i koji je stepen održivog razvoja lokalnih samouprava.

U projektu  su učestvovale i opštine Apatin, Sombor, Zaječar i Pirot, koje su dobile podršku za usklađivanje lokalnih akcionih planova za zapošljavanje i rodnu ravnopravnost. Amelija Kostadinović iz Gradske uprave Pirot, istakla je da je opština Pirot usvojila  Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, izrađen uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac, te da on predviđa nekoliko posebnih ciljeva - povećanje učešća žena u javnom i političkom životu na lokalu, iskorenjavanje ekonomske nejednakosti između žena i muškaraca, stvaranje sistemskih preduslova za politiku jednakih mogućnosti u obrazovanju na lokalnom nivou, prevencija rodno zasnovanog nasilja i unapređenje socijalne zaštite, pre svega marginalizovanih grupa poput samohranih majki, žena sa invaliditetom, žena žrtava nasilja, starijih žena i drugih.

Fondacija Ana i Vlade Divac je u okviru projekta pokrenula i prvu Akademiju za rad, ljudska prava i rodnu ravnopravnost  - Akademiju RadnoPravnosti, koju je pohađalo 15 polaznika i polaznica. Kroz šestomesečni rad sa stručnjacima iz pomenutih oblasti, polaznici su stekli znanje i praktično isksutvo o rodnim pitanjima i ljudskim pravima, sa fokusom na radna prava i diskriminaciju na radu. 

Konferencija se realizuje u okviru projekta „Ravnopravnost ne može da čeka“ koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške. 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti