Okrugli sto o prevenciji nasilja prema ženama i deci održan u Pirotu

Okrugli sto pod nazivom "Preporuke za politike održivog razvoja u oblasti prevencije nasilja prema ženama i deci" okupio je u Pirotu predstavnike lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad i organizacija civilnog društva, koji su raspravljali o temama kao što su obaveze Lokalne samouprave po Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, mere kojima se obezbeđuje da sve žrtve nasilja imaju lako dostupan pristup opštim i specijalizovanim uslugama podrške i sprovođenje mera za sprečavanje nasilja sa fokusom na žene iz ruralnih područja. 

O značaju diskusije o ovim temama, govori podatak da je od 2011. godine uočljiv trend naglog povećanja broja prijavljenih slučajeva nasilja prema ženama, pri čemu treba imati u vidu da veliki broj slučajeva nasilja ostaje neprijavljen. U periodu od 2011. do 2019. godine broj prijavljenih slučajeva nasilja prema ženama povećan je čak devetnaeset puta. Uprkos tome, u Pirotu nije obezbeđena usluga prihvatilišta za žrtve nasilja.

Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, lokalne samouprave dužne su da obezbede opšte mere žrtvama nasilja, psihosocijalnu pomoć i besplatnu pravnu pomoć, dok su specijalizovane usluge podrške: usluge SOS telefona za devojke i žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, obezbeđivanje sigurnog smeštaja ženama žrtvama nasilja i njihovoj deci u sigurnim kućama ili prihvatilištima, obavljanje specijalističkih i sudskomedicinskih (forenzičkih) lekarskih i laboratorijskih pregleda i pružanje psihološke podrške, pružanje besplatne podrške žrtvama seksualnog nasilja, koji su dostupni 24 časa, sedam dana u nedelji, sprovođenje programa specijalizovanih savetovališta za žrtve nasilja. Finansiranje sigurnog smeštaja ženama žrtvama nasilja i njihovoj deci u sigurnim kućama ili prihvatilištima, kao i pružanje besplatne podrške žrtvama seksualnog nasilja, u isključivoj je nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Okrugli sto se realizuje u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve” koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi nemačka agencija za međunarodni razvoj  (GIZ) u okviru projekta Reforma javnih finansija-Agenda 2030. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar,  Fondacija BFPE za odgovorno društvo i Smart kolektiv.

Rad na projektu Platforma „Održivi razvoj za sve” organizovan je kroz tri stuba - socijalni,ekonomski i stub zaštitet životne sredine. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju vode aktivnosti u okviru Socijalnog stuba.

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti