ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE JN Br. 04/2017

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE JN Br. 04/2017

Fondacija Ana i Vlade Divac Broj 80/2017 13.12.2017. godine Beograd Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br.124/12, 14/15 i 68/15), direktor Fondacije ...

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI KUHINJE U MOTELU "VRANJE" U VRANJU

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI KUHINJE U MOTELU "VRANJE" U VRANJU

         Poštovani,   Pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu za izvodjenje radova na adaptaciji kuhinje u motelu “Vranje” u Vranju, prema ...

SPEED DATING: EU fondovi za mlade i saradnju mladih u regionu

SPEED DATING: EU fondovi za mlade i saradnju mladih u regionu

U četvrtak 7. decembra od 12 časova u EU info centru u Beogradu organizovan је drugi po redu „Speed dating: EU fondovi za mlade i saradnju mladih u regionu“. Reč je o brzom ...

Zaštita dece bez pratnje u okviru mreže "Pomoć na putu"

Zaštita dece bez pratnje u okviru mreže "Pomoć na putu"

Niš 29. novembar 2017. Glavni clj ovog okruglog stola bilo je upoznavanje organizacija civilnog društva i javnih ustanova sa instrukcijama centra za socijalni rad i zavoda za socijalnu ...

Predstavljanje preporuka mreže "Pomoć na putu"

Predstavljanje preporuka mreže "Pomoć na putu"

Novi Sad, 24. novembar. Učesnicima Okruglog stola su predstavljene preporuke za politike nastale u okviru mreže "Pomoć na putu". Fokus je je bio na jačanju socijalnih službi dostupnih ...

Konkurs Možemo i mi

Konkurs Možemo i mi

Javni poziv za projekte neformalnih grupa i organizacija civilnog društva iz Šida, Subotice i Preševa