JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NA TERITORIJI OPŠTINE DIMITROVGRAD - DIVAC POLJOPRIVREDNI FONDOVI

U okviru Projekta “Divac poljoprivredni fondovi u Dimitrovgradu” - Fondacija “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa Opštinom Dimitrovgrad raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 220.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti za najmanje 10 mladih poljoprivrednika/ca, starosti 18 -45 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Dimitrovgrad. Pomoć nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku stoke, materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, sertifikata, obuka, građevinskog materijala za poljoprivredne objekte i ostale neophodne robe I usluga neophodnih za razvoj poljoprivredne ideje.

Konkurs je otvoren od 4. jula do 25 jula . 2016. godine . Pozivamo sve zainteresovane koji zadovoljavaju osnovni kriterijum, da imaju između 18 i 45 godina, da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU.

PRIJAVU možete preuzeti na šalteru opštine Dimitrovgrad , kao i putem interneta sa sajta: www.fondacijadivac.org i www.dimitrovgrad.rs. 

Za sve detaljne informacije obratiti se Kancelariji Grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj - Opštine Dimitrovgrad i g-đi Nadi Obradović - Fondacija “Ana i Vlade Divac” putem e-maila: [email protected] ili na broj telefona 062 /77 88 73.

Popunjenu PRIJAVU, sa neophodnom pratećom dokumentacijom, poslati na adresu :

FONDACIJA “ANA I VLADE DIVAC”

ul. Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

sa naznakom: “za Konkurs za poljoprivredni program - Dimitrovgrad

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

• mladi od 18-45 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za poljoprivredu

• da imaju prebivalište na teritoriji opštine Dimitrovgrad

• da daju pismenu izjavu da će registrovati svoju delatnost ukoliko uđu u uži krug odabranih poslovnih

 ideja (npr: poljoprivredno gazdinstvo) -ako već nije registrovano ili na podnosioca prijave ili nekog od članova zajedničkog domaćinstva

• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu posrednika

• da su podneli popunjenu PRIJAVU Fondaciji “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

• da nisu zaposleni u Opštini Dimitrovgrad, kao i da nisu članovi zajedničkog domaćinstva sa zaposlenima (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

• Višečlana porodica i vezana domaćinstva

• Lica bez stalnog zaposlenja ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

• Porodice koje žive kao podstanari ili u vlastitom, ali neuslovnom objektu

• Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

• Interesovanja i znanja

• Iskustva i trenutna proizvodnja

• Postojećih objekata, opreme i drugih mogućnosti korisnika

• Potreba korisnika

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU BI TREBALO O B A V E Z N O DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

1. Izjava o saglasnosti - data u prilogu

2. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domaćinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica)

3. Izjava o kućnoj zajednici overena u opštinskom organu uprave

4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka (za zadnja tri meseca)

5. Za penzionere - kopija zadnjeg čeka od penzije

6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)

7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti

8. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

9. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

10. Za decu samohranih roditelja -umrlica roditelja ili bilo koji dokument kojim se potvrđuje da je kandidat dete samohranih roditelja

11. Za poljoprivredna gazdinstva - kopija registracije poljoprivrednog gazdinstva

12. Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti