Zbog nedovoljnog broja pristiglih prijava, rok za podnošenje prijava na konkurs za podršku kozarstvu na teritoriji opštine Požega, produžen je do 26. augusta 2016. godine.

Dokumentacija za konkurs se može preuzeti putem linka http://www.divac.com/Konkursi/2066/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u.shtml