Fondacija Ana i Vlade Divac donosi

ODLUKU

Da se javne nabavke male vrednosti I broj 01/2016, od 16.08.2016.godine poništava.

Obrazloženje možete preuzeti ovde.