Naziv i adresa naručioca: Fondacija Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a/7, Beograd

Internet stranica naručioca: www.divac.com

  Vrsta naručioca: Fondacija

Predmet javne nabavke: dobra - priplodne koze.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 03322200-4 - Koze

Procenjena vrednost javne nabavke: 3.084.000 dinara bez pdv-a

Broj primljenih ponuda: 2 (dve)

Podaci o ponuđaču 1: «MIRADO» d.o.o. Beograd, Svete Milutinovića 17a, PIB 100572192,

Matični broj 06753051

Podaci o ponuđaču 2: Poljoprivredno gazdinstvo Gojko Vučićević Užice, Užičke Republike 84, BPG 741892017885

Razlog za obustavu postupka: Pristigle ponude su odbijene kao neprihvatljiva zato što su oba ponuđeča ponudila više cene od procenjene vrednosti nabavke. Postupak će ponovo biti sproveden u 2016. godini.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti