Podaci o naručiocu: Fondacija Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a/7, Beograd

Internet adresa naručioca: www.divac.com
Vrsta naručioca: Fondacija
Vrsta predmeta: dobra - priplodne koze
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 03322200-4 - Koze
Ugovorena vrednost: 3.699.240,00 dinara sa pdv-a
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena
Broj primljenih ponuda: 1 (jedna)
Ponuđena cena:
- Najviša: 3.699.240,00 dinara bez PDV-a
- Najniža: 3.699.240,00 dinara bez PDV-a
Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša: 3.699.240,00 dinara bez PDV-a
- Najniža: 3.699.240,00 dinara bez PDV-a
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 23.09.2016.godine
Datum zaključenja ugovora: 03.10.2016.godine
Osnovni podaci o dobavljaču: ponuđaču PG Gojko Vučićević, Užičke republike br. 84 Užice, Br. Gazdinstva 7418920017885

Period važenja ugovora: Ugovor se zaključuje do kraja 2016. godine.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti