Podaci o naručiocu: Fondacija Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a/7, Beograd Internet adresa naručioca: www.divac.com
Vrsta naručioca: Fondacija
Vrsta predmeta: dobra - priplodne koze
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 03322200-4 - Koze 
Ugovorena vrednost: 1.222.650,00 dinara sa pdv-a 
Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena
Broj primljenih ponuda: 1 (jedna) 
Ponuđena cena: 
- Najviša: 1.222.650,00 dinara bez PDV-a
- Najniža: 1.222.650,00 dinara bez PDV-a
Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša: 1.222.650,00 dinara bez PDV-a
- Najniža: 1.222.650,00 dinara bez PDV-a
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 29.06.2017.godine
Datum zaključenja ugovora: 31.07.2017.godine
Osnovni podaci o dobavljaču: ponuđač “MIRADO”d.o.o., ul. Save Milutinovića 17/a Železnik, PIB 100572192

Period važenja ugovora: Ugovor se zaključuje do kraja 2017. godine.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti