JAVNI POZIV

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi u  Prijepolju” -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Prijepolje, raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu max do 180.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najmanje 15 mladih poljoprivrednika/ca,  starosti od  21-40 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Prijepolje.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku stoke,  materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti,  građevinskog materijala  za  poljoprivredne objekte i  sl.

Konkurs je otvoren  od  petka 12.04.2019.god.  do petka 03.05.2019. godine

Pozivamo sve zainteresovane koji zadovoljavaju osnovni  kriterijum, da imaju između 21 i 40 godina, da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU.

PRIJAVU možete preuzeti  u kancelariji br. 28 u Odelenju za lokalni ekonomski razvoj  opštine Prijepolje, kao i putem interneta sa sajta: www.divac.com ili www.prijepolje.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti se g-đi Nadi Obradović - Fondacija “Ana i Vlade Divac” putem e-maila: [email protected] ili na broj telefona  062 /77 88 73, kao i  na telefon  033/712-733- Odelenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Prijepolje.

Popunjenu PRIJAVU, sa neophodnom pratećom dokumentacijom, poslati na adresu:

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

ul. Ilije Garašanina  53a/7

11000 Beograd

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Prijepolje”

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•   mladi od  21-40 godina koji žele da otpočnu iliprošire svoj posao vezan  za poljoprivredu

•   da imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji  opštine Prijepolje na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva

•  da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu posrednika

•   da su podneli pravilno popunjenu PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac” sa pratećom dokumentacijom

•  da nisu zaposleni u Opštini Prijepolje (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

•  da nisu korisnici donacije po istom osnovu u prethodnim godinama

 

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

•   Domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda

•   Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

 

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•   Interesovanja  i  znanja

•   Iskustva i trenutna proizvodnja

•   Postojećih objekata, opreme i drugih mogućnosti  korisnika

•   Potreba korisnika

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU BI TREBALO  O B A V E Z N O  DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu

 2. Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave  

 3. Izjava o kućnoj zajednici  overena u opštinskom organu uprave ili MZ

 4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)

 5. Za penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrda o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);

 7. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

 8. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

 9. Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2019.godinu

 10. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2019.godinu za PG podnosioca prijave

 11. Dokaz o vlasništvu zemljišta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti