UVOD

 

Fondacija »Ana i Vlade  Divac« je neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe. Trenutno je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

 

Projekat pod nazivom »Divac poljoprivredni fondovi« koji finansiraju dugogodišnji donatori  Fondacije, a cilj Projekta je da osnaži osnaži porodice koje se bave poljoprivredom u Srbiji i da im omogući ekonomsko osnaživanje nabavkom razne vrste robe vezane za poljoprivredu (nabavka sitne poljoprivredne mehanizacije, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti,  građevinskog materijala  za  poljoprivredne objekte, nabavka stoke i  sl.), čime će omogućava opstanak ovih porodica u njihovom mestu i osigurava njihova budućnost. 

 

U okviru ovog Projekta početkom 2019-ste godine pokrenuta je akcija za osnaživanje mladih za samozapošljavanje „Podrška mladim poljoprivrednicima na teritoriji opština Prijepolje i Blace“ .

 

Tokom  aprila za opštinu Prijepolje, odn. juna meseca za opštinu Blace objavljeni su javni pozivi na sajtu Fondacije, kao i sajtu opština. Nakon zadnjeg roka za pristizanje prijava, podaci iz prijava su uneseni u tabele sa svim relevantnim informacijama  o podnosiocima prijave.

 

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije  i predstavnika opštine, je najpre izvršila predselekciju prijavljenih kandidata, prema kriterijumima objavljenim uz Poziv za prijavljivanje kandidata.

Nakon izvršene predselekcije, predstavnik Fondacije je zajedno sa predstavnicima opštine obišao znatno više porodica od broja koji treba da dobiju donaciju. Cilj posete je, osim provere istinitosti podataka datih u prijavi, sveobuhvatno sagledavanje porodice koja treba da dobije donaciju. Ponovnom  analizom svakog kandidata Komisija je napravila konačnu rang listu  (uključujući i rezervnu listu za donacije) i odabrala poljoprivrednike koje treba podržati.

 

Kriterijumi, koji su se bodovali u ovoj fazi su:

- Da li željeni vid pomoći sadrži specifične elemente, dodatne vrednosti, modele dobre prakse??

- Da li će poljoprivredna delatnost biti unapređena posle prijema donacije?

- Da li je održivost proizvodnje, nakon realizacije projekta, izvesna?

 

Obzirom na veliki broj prijavljenih kandidata, kao i realne potrebe da mnogo više porodica zaslužuje pomoć od broja koji je predviđen Projektom, Komisija je odlučila da donaciju dobije veći broj korisnika uz umanjenje prosečne vrednosti granta.

 

REZULTATI KONKURSA ZA OPŠTINU PRIJEPOLJE

 

-   Broj pristiglih prijava po konkursu:  57

 

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  22 ili   38,59% od broja prijavljenih na konkurs

 

-   Vrsta pomoći: živa stoka (ženska  jagnjad sjenička rase,  krave, junice); plastenici raznih dimenzija;

    dizel motokultivatori  sa frezama;  priključci za traktore (roto freze, tarupi, prskalice, plug,  sakupljač sena,

    rotaciona kosačica); motorni trimer;  muzilica za krave; građevinski materijal  za adaptaciju štale

 

  •   Prosečna vrednost dobijene donacije:  122.726,66 dinara

 

-   Distribucija  dobijene  pomoći:  završena tokom jula  2019.godine

 

 

                                            Spisak porodica koje su dobile donaciju:

 

BROJ UGOVORA

Prezime

Ime

JMBG

Adresa - Užice:

01/PR

KAJEVIĆ

MAIDA

2009991798913

Ivezići bb

02/PR

AGIĆ

ADISA

2703980798915

Zalug

03/PR

RONDIĆ

ADIS

3007983793938

Ivanje

04/PR

SREDOJEVIĆ

SLAĐANA

O609983798912

Vinicka

05/PR

KOZICA

SEMIR

1305991793916

Kovačevac

06/PR

LJUJIĆ

MILUN

2701990793919

Sopotnica

07/PR

JEREMIJEVIĆ

MIROSLAV

1610983793920

Oraovac

08/PR

ŠLJIVIĆ

ANA

O211980798918

Brodarevo, Bjelahovo

09/PR

KOSTADINOVIĆ

IVAN

O208998793923

Čede Špice bb

10/PR

DROBNJAK

BRANKO

O206989793958

Miljevići

11/PR

DIVAC

ANA

2307988798938

Lučice bb

12/PR

OPAČINA

JADRANKA

O706983798926

Lučice bb

13/PR

LUČIĆ

BOJAN

1308986793915

Vinicka

14/PR

DIVAC

ALEKSANDAR

O408990793912

Ivanje

15/PR

ROVČANIN

ADIS

1705982793928

Kovačevac

16/PR

DUČIĆ

RADOMIR

1909981793929

Karoševina

17/PR

NOVAKOVIĆ

IVANA

O504991798933

Pljevaljska bb

18/PR

BUJIŠIĆ

ALEKSANDAR

2711982793921

Kolovrat, Ratajska bb

19/PR

DŽINOVIĆ

NEDŽAD

O710986793922

Čauševići

20/PR

KAPIDŽIJA

ELVIS

2102980793944

Žarka Vukašinovića bb

21/PR

GOJAKOVIĆ

LJUBISAV

2002989793926

Brodarevo, Grobnice

22/PR

BOJOVIĆ

MLADEN

O805990793938

Sedobro

 

 

 

 

REZULTATI KONKURSA ZA OPŠTINU BLACE

 

 

-   Broj pristiglih prijava po konkursu:  59

 

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  11 ili   18,64% od broja prijavljenih na konkurs

 

-   Vrsta pomoći: živa stoka (ženska  jagnjad rase Wirtemberg, umatičena steone krave); konstrukcioni elementi za

    plastenike;  priključci za traktore (rotositnilica,  rotacione kosačice, atomizeri za voće); građevinski materijal za

    adaptaciju

    štala 

 

  •  Prosečna vrednost dobijene donacije:  123.660,67 dinara

 

-  Distribucija  dobijene  pomoći:  završena tokom avgusta 2019.godine

 

                                            

                                                  Spisak porodica koje su dobile donaciju:

 

BROJ UGOVORA

Prezime

Ime

JMBG

Adresa, Požega:

01/BL

PETROVIĆ

ALEKSANDRA

1502981786067

selo Sibnica

02/BL

NEDELJKOVIĆ

ZORAN

o910979733522

selo Barbatovac

03/BL

PAVLOVIĆ

MARKO

o209987733523

selo Čučale bb

04/ BL

BOGIĆEVIĆ

MILJANA

1609994738524

selo Đurevac

05/BL

RISTIĆ

DESA

2510981128597

selo Šiljomane

06/BL

SAVIĆ

VIOLETA

1108987738544

selo Kaševar

07/BL

BOGIĆEVIĆ

NEBOJŠA

o310993733511

selo Suvi Do

08/BL

DRAGAN

NENAD

o808980840015

selo Gornja Rašica

09/BL

JANKOVIĆ

NIKOLA

2105996733525

selo Mala Draguša

10/BL

GAJIĆ

ALEKSANDAR

1609986782611

selo Stubal

11/BL

ČELIĆ

DEJAN

1009994733541

selo Gornja Jošanica

 

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti