Beograd

09.02.2021.


Fondacija "Ana i Vlade Divac" je neprofitna organizacija osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "Održivi razvoj za sve", koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u formi   platforme za podsticanje i afirmisanje društvenog dijaloga na temu održivog razvoja i u čijoj realizaciji učestvuje i Fondacija Divac, raspisuje se konkurs za sprovođenje lokalnih kampanja u Užičkom okrugu.

Cilj ovog konkursa je podrška udruženjima sa teritorije Užičkog okruga za realizaciju lokalnih kampanja za promociju ciljeva u okviru Socijalnog stuba odrzivog razvoja. Lokalne kampanje mogu biti planirane kao online i/ili ulične kampanje tako da podižu svest građana i građanki i promovišu važnost ciljeva održivog razvoja. Kampanje se mogu uklopiti u jedan ili više ciljeva u okviru Socijalnog stuba:

Cilj 1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

Cilj 2. Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu

Cilj 3. Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija

Cilj 4. Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice

Fondacija Ana i Vlade Divac će izabrati 5 lokalnih udruženja iz Užičkog okruga koji će sprovesti kampanje u svom gradu/opštini. Projektna aktivnost se sprovodi u periodu od 20. februara do 05. marta 2021.godine.

Predviđen ukupan budžet je do 1200 eura odnosno 140. 664 dinara

Pozivamo udruženja građana iz Užičkog okruga da podnesu svoje prijave za konkurs do 15. februara 2021. godine na email adresu [email protected]

 Prijava se sastoji od popunjenog Formulara za prijavu za lokalne kampanje, koji se nalazi u prilogu.

Kriterijumi izbora

  • Kapacitet i iskustvo u sličnim projektima koji se bave socijalnim temama
  • Usklađenost aktivnosti sa temom i ciljevima konkursa
  • Inovativnost ideja za lokalne kampanje
  • Vidljivost lokalne kampanja
  •  

Šta se od izabranih udruženja očekuje?

  • Da sarađuju sa mentorom u izradi lokalnih kampanja
  • Da organizuju lokalne kampanje u kojima će promovisati važnost ciljeva održivog razvoja

Da organizuju tematsku kampanju koja se moze uklapati u jedan ili više ciljeva održivog razvoja u okviru Socijalnog stuba ciljeva održivog razvoja

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti