28.04.2021.

U okviru projekta  “Divac poljoprivredni fondovi” - Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinom Prijepolje, raspisuje:  

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLJE U 2021.GODINI

Konkursom je planirana podrška najmanje 15 mladih poljoprivrednika, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Prijepolje, sa ciljem da osnaže porodice i da im se omogući ekonomsko jačanje. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 3,000.000,00 dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:

 • Fizička lica, nosioci registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Prijepolje,
 • Poljoprivrednici  koji  žele da unaprede svoju biljnu ili stočarsku proizvodnju,
 • Da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika,
 • Da nisu  zaposleni  u  opštini Prijepolje (odbornici, članovi opštinskog  veća, radnici opštinske uprave).

Napomena: Pomoć  nije u novcu  nego u robi i podrazumeva nabavku opreme za unapređenje biljne i stočarske proizvodnje

Primer opreme za koju može da se konkuriše: vadilica za krompir, freza, rotositnilica, sakupljač sena, voćarski tarup, traktorski atomizer, prskalica, mlin, rasipač, zaštitne maske, laktofriz, kosačice, pčelarska oprema, plastenici i sl.

Maksimalna vrednost donacije je 180.000,00 dinara.

 

 

 

OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

 • Obrazac prijave na konkurs (Obrazac br.1)
 • Pristanak za obradu podataka o ličnosti (Obrazac br.2)
 • Očitana kopija lične karte podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva 
 • Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2021.godinu
 • Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2021.godinu za poljoprivredno gazdinstvo- podnosioca prijave
 • Potvrda o mestu prebivališta (vadi se u SUP-u)
 • Overena  izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (overena kod notara)
 • Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)
 • Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
 • Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
 • Za lica koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti (overena kod notara)
 • Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 • Uz prijavu obavezno dostaviti predračun tražene opreme na kome su jasno naznačena cena i specifikacija opreme

DODATNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

 • Ukoliko lice - podnosilac prijave ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede, dostavlja diplomu o stečenom obrazovanju u oblasti poljoprivrede

 

 

 

 

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA:

Dostavljene prijave će biti administrativno i komisijskii proverene od strane komisije koju čine predstavnici opštine Prijepolje i Fondacije Ana i Vlade Divac. Zajednička komisija razmatra prijave na konkurs, utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje i vrši rangiranje prijava po uvrđenim kriterijumima. Komisija će uraditi terenski obilazak svih podnosioca čije prijave uđu u uži izbor.

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE:

 • Potreba korisnika
 • Iskustva  i  trenutna proizvodnja
 • Interesovanja  i  znanja

 

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Prijepolje (prednost imaju mladi poljoprivrednici , žene I poljoprivredna gazdinstva koja do sada nisu koristili donacije I subvencije)  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU,  uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju.

Konkurs je otvoren  od  28. aprila do 24. maja 2021.godine.

 

PRIJAVU  možete preuzeti  u uslužnom centru opštine Prijepolje,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.divac.com  i  www.opstinaprijepolje.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Snežani Divac na broj 064/856 04 78- opština Prijepolje ili g-đi Bojani Kuzeljević- Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  060/077 87 35.

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,  poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

Ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7, 11120 Beograd

sa naznakom:  “Za Konkurs Divac poljoprivredni fondovi-  Prijepolje 2021.”

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti