U okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“  otvoren je poziv za orgаnizacije civilnog društva za učešće u programu obuke i i mentorstva za organizacije civilnog društva iz Pirotskog okruga.

Platformu “Održivi razvoj za sve” podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira  Nemačka razvojna agencija GIZ u okviru projekta „Reforma javnih finansija-Agenda 2030“. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Rad na projektu Platforma „Održivi razvoj za sve” organizovan je kroz tri stuba - socijalni,ekonomski i stub zaštite životne sredine. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija centar za demokratiju vode aktivnosti u okviru Socijalnog stuba.

Platforma “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj  do 2030.

Cilj ovog programa je podrška udruženjima sa teritorije Pirotskog okruga, da podignu kapacitete i steknu znanja za  realizaciju kampanja za promociju ciljeva u okviru Socijalnog stuba održivog razvoja i uspostavljanja javnog dijaloga na temu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja.  Lokalne kampanje mogu biti planirane kao online i/ili ulične kampanje tako da podižu svest građana i građanki i promovišu važnost ciljeva održivog razvoja. Kampanje se mogu uklopiti u jedan ili više ciljeva u okviru socijalnog stuba.

 

Socijalni stub obuhvata sledeće ciljeve održivog razvoja:

Cilj 1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

Cilj 2. Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu

poljoprivredu

Cilj 3. Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija

Cilj 4. Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice

 

Šta program obuhvata?

 

1. Trening za organizacije

Program obuhvata tri dvodnevna treninga za odabarane organizacije na konkursu. Trening je namenjen organizacijama civilnog društva iz Pirotskog okruga  koje su prethodno izabrane da učestvuju u programu. Osnovni cilj  treninga je podizanje kapaciteta ovih organizacija da kompetentno i aktivno učestvuju u procesu zagovaranja za ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja tri dvodnevna treninga za 3 OCD, imaju za cilj da pruže podršku ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete u smislu prikupljanja sredstava, pripreme projekata, finansijskog, HR, i administrativnog menadžmenta, a posebno u aktivnostima odnosa sa javnošću i javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja. 

Fondacija Ana i Vlade  Divac snosi kompletne troškove treninga (materijale, obroke, osveženje tokom rada, kao i putne troškove).

2. Mentorska podrška

Nakon završenog treninga, svaka od 3 izabrane organizacije imaće na raspolaganju mentorsku podršku za realizaciju kampanja na lokalnom nivou. Osnovni cilj mentorske podrške je osposobljavanje ovih organizacija da aktivno zagovaraju ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja mentori će pružati stručnu pomoć ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete i aktivnosti javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja.

3. Podrška u realizaciji lokalnih kampanja  

Nakon završene obuke, Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati realizaciju lokalnih kampanja. Ukupan budžet po kampanji iznosi do 500.00,00 EUR u dinarskoj proivvrednosti. Ukupan budžet za realizaciju 3 kampanje je 1.500,00 EUR.

 

4. Kriterijumi izbora:

  • Kapacitet i iskustvo u sličnim projektima koji se bave socijalnim temama
  • Usklađenost aktivnosti sa temom i ciljevima konkursa
  • Inovativnost predloga  ideja za lokalne kampanje

 

5. Šta se od izabranih udruženja očekuje?

 

  • Da opredele dva predstavnika za učešće na tri dvodnevna treninga u periodu od juna 2021. do kraja jula 2021.
  • Da sarađuju sa mentorom u izradi lokalnih kampanja
  • Da organizuju lokalne kampanje u kojima će promovisati važnost ciljeva održivog razvoja
  • Da organizuju tematsku kampanju koja se može uklapati u jedan ili više ciljeva održivog razvoja u okviru Socijalnog stuba ciljeva održivog razvoja

 

6. Podnošenje prijava

Organizacije koje su zainteresovane za učešće u programu, potrebno je da podnesu prijavu za konkurs do 23. juna 2021. godine na email adresu [email protected]

Prijava se sastoji od popunjenog Formulara za prijavu, koji se nalazi na sajtu www.divac.com

 

7. Odabir prijava

Fondacija Ana i Vlade Divac će izabrati 3 lokalna udruženja iz Pirotskog okruga za učešće u programu obuke i mentorstva i pružiti podršku u sprovođenju lokalnih kampanja. Projektne aktivnosti se sprovode u periodu od 25. juna 2021. do 15. septembra 2021.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti