Фондација „Ана и Владе Дивац" расписује конкурс за доделу стипендија студентима пољопривреде или ветерине који су школске 2021-2022. године уписали прву годину студија на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима.


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ „СТИПЕНДИЈА НАДА ОБРАДОВИЋ" СТУДЕНТИМА I ГОДИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИЛИ ВЕТЕРИНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Фондација по други пут расписује конкурс за доделу стипендија одабраним студентима пољопривреног или ветеринарског факултета, а у знак сећања на Наду Обрадовић. Наша драга колегиница Нада Обрадовић била је велики заљубљеник у село, природу и људе. Оснивач је Дивац пољопривредног Фонда, у оквиру кога је преко 1,000 најугроженијих домаћинстава добило подршку за достојанствен живот и рад на селу. Неуморно и несебично је свој живот делила са свима којима је помоћ била потребна, остављајући неизбрисив траг међу онима који су имали срећу да је упознају и да деле живот са њом.

 

У њено име настављамо да се боримо за бољи живот породица на селу.  

 

I УСЛОВИ

 

Право да се пријаве на Конкурс, имају студенти пољопривредног или ветеринарског факулета чији је оснивач Република Србија, а који су уписани први пут у текућој школској години на прву годину факултета, а чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Кандидати треба да имају држављанство и пребивалиште на територији Републике Србије.

 

У обзир ће бити узети само они кандидати коју су у претходне 3 школске године (средња школа) имали просек од најмање 4,50 за сваку школску годину, што доказују потребном документацијом. Посебну предност при додели стипендије имаће кандидати са пријавом боравка у неком од села Србије и чија породица има регистровано пољопривредно газдинство. Такође, предност имају кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, једнородитељске породице, избегличке и расељеничке породице, студенти са инвалидитетом, студент/родитељ са хроничним болестима и др).

 

Конкурс је отворен до 24.09.2021. у 17 часова.

 

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Кандидати се пријављују на конкурс искључиво онлајн нa  линку:

1. Скенирано/фотографисано уверење о упису на прву годину студија финансирано из буџета Републике Србије.          

2. Скенирано/фотографисано уверење (сведочанства) о постигнутом успеху кандидата за последње три године школовања, прикачити онлајн

3. Скенирано/фотографисано уверење о најзначајнијем успеху постигнутим на такмичењима у последње 3 године, прикачити онлине

3. Скенирано/фотографисано уверење о просечном месечном приходу по члану породице (Од послодавца о висини нето примања за последња 3 месеца или пензиони лист потврда националне службе за запошљавање за незапослене родитеље/старатеље или потврда из општине о приходима домаћинства)

5. Скенирано/фотографисано уверење да је породично газдинство активно у 2021. години, прикачити онлине

 

Додатна документација:

 

Кандидати из осетљивих друштвених група, осим наведених докумената, подносе и скенирану/фотографисану документацију којом се доказује:

 • Инвалидитет детета/родитеља медицинска
 • ратни војни инвалиди
 • једнородитељски статус породице (урмлица родитеља, судска пресуда о самосталном вршењу родитељског права или други документ који доказује да један родитељ сам брине о детету),
 • подстанарски статус породице (уговор са станодавцем) и друга документа
 • потврда о избеличком статусу оба или једног родитеља/старатеља (избегличка легитимација или потврда од Комесаријата за избегла и расељена лица)
 • потврда о волонирању, уколико је студент волонирао у некој институцији или организацији
 • друга релевантна документа.

 

Само достављена документа биће узета у разматрање.

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 

Редослед кандидата за доделу стипендије утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

-          општег успеха у последња три разреда школовања,

-          награда на такмичењима и спортских резултата

2) социјално-економског статуса породице.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице, за последња три месеца текуће године, те документација којом се доказује инвалидитет детета/родитеља/старатеља, једнородитељски статус породице, подстанарски статус породице и др.

 

 

 

Критеријуми за бодовање:

1) општи успех за последње три године школовања- исказује се бројем бодова у висини општег успеха (од 4,50 до 5 бодова за сваку школску годину, максимално 15);

2) награде на такмичењима и спортским такмичењима (5 бодова национална, 4 регионална, 3 бода општинска такмичења, бодује се само један, најбољи резултат)

3) Волонтерски и друштвено користан рад (1 бод)

 

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице за последња 3 месеца текуће године године, и то:

 • Без прихода (5 бодова)
 • Испод просечних месечних примања за Републику Србију (3 бода)
 • Болест кандидата/члана породице (5-3 бодова)
 • Остали социо-економски услови - подстанарски статус, колективни смештај, избеглички статус, жртве породичног насиља и др. (3-1 бода)

 

4) Kандидати са пријавом боравка у неком од села Србије и чија породица има регистровано пољопривредно газдинство - 5 бодова.

 

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу стипендије. Рангирање се врши искучиво на основу достављене документације.

 

V ПОСТУПАК

 

На основу одлуке о додели стипендије, кандидат закључује уговор о стипендији са Фондацијом, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. Стипендија се исплаћује на месечном нивоу, током 10 месеци у износу од 10,000 динара месечно.

 

Стипендија се додељује без обавезе враћања. Кориснику стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, или напуштања редовног школовања.

Студенти који буду изабрани за стипендирање, биће у обавези да најмање 4 сата месечно волонтирају о чему ће Фондацију редовно писмено обавештавати.

 

Све додатне информације могу се добити на [email protected].

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti