U okviru projekta „Održivi razvoj za sve" otvoren je poziv za orgnizacije civilnog društva za učešće u programu obuke i i mentorstva za organizacije civilnog društva iz Zaječarskog okruga.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podržan je od vlada Švajcarske konfederacije i Savezne republike Nemačke a implementira se uz pomoć nemačke razvojne agencije GIZ u formi platforme za podsticanje i afirmisanje društvenog dijaloga na temu održivog razvoja. U implentaciji projekta učestvuje i šest organizacija civilnog sektora organizovnih u tri grupe: (1) socijalna inkluzija, (2) ekonomski razvoj, i (3) zaštita životne sredine. Realizacija projekta je zvanično startovala 4. marta 2020. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju koordiniraju rad socijalnog pilara.

Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajni uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa je zato ova platforma kreirana da bi podstakla javnu debate na temu ciljeva održivog razvoja u svim sektorima društvenog života: javnom, poslovnom i civilnom sektoru.

Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Fondacijom Centar za Demokratiju, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrum (TOC) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFP), okupili su se stvarajući alijansu za efikasnu realizaciju projekta “Održivi razvoj za sve”.

 

Cilj ovog programa  je podrška  udruženjima sa teritorije Zaječarskog  okruga, da podignu kapacitete i steknu znanja za  realizaciju  kampanja za promociju ciljeva u okviru Socijalnog stuba održivog razvoja i uspostavljanja javnog dijaloga na temu Agend 2030 i ciljeva održivog razvoja.  Lokalne kampanje mogu biti planirane kao online i/ili ulične kampanje tako da podižu svest građana i građanki i promovišu važnost ciljeva održivog razvoja. Kampanje se mogu uklopiti u jedan ili više ciljeva u okviru socijalnog stuba: 

Cilj 1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

Cilj 2. Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu

Cilj 3. Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija

Cilj 4. Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice

 

Šte program obuhvata?

 

1. Trening za organizacije

Program obuhvata tri dvodnevna treninga za odbarane organizacije na konkursu. Trening je namenjen organizacijama civilnog društva iz Pirotskog okruga  koje su prethodno izabrane da učestvuju u programu. Osnovni cilj usluga treninga je podizanje kapaciteta ovih organizacija da bi kompetentno i aktivno učestvovale u procesu zagovaranja za ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja tri dvodnevna treninga za 3 OCD, imaju za cilj da pruže podršku ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete u smislu prikupljanja sredstava, pripreme projekata, finansijskog, HR, i administrativnog menadžmenta, a posebno u aktivnostima odnosa sa javnošću i javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja. 

Fondacija Ana i Vlade  Divac snosi kompletne troškove treninga (materijale, obroke, osveženje tokom rada, kao i putne troškove).

 

2. Mentorska podrška

Nakon završenog treninga, svaka od 3 izabrane organizacije imaće na raspolaganju mentorsku podršu za realizaciju kampanja na loklanom nivou. Osnovni cilj usluga mentoringa je osposobljavanje ovih organizacija da aktivno zagovaraju ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja mentori će pružati stručnu pomoć ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete i aktivnosti javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja.

3. Podrška u realizaciji lokalnih kampanja  

Nakon završene obuke, Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati realizaciju lokalnih kampanja. Ukupan budžet po kampanji iznosi do 500.00,00 EUR u dinarskoj proivvrednosti. Ukupan budžet za realizaciju 3 kampanje je 1.500,00 EUR.

 

4. Kriterijumi izbora:

  • Kapacitet i iskustvo u sličnim projektima koji se bave socijalnim temama

  • Usklađenost aktivnosti sa temom i ciljevima konkursa

  • Inovativnost predloga  ideja za lokalne kampanje

 

5. Šta se od izabranih udruženja očekuje?

  • Da opredele dva predstavnika za učešće na tri dvodnevna treninga u periodu oktobra 2021. - novembar 2021.

  • Da sarađuju sa mentorom u izradi lokalnih kampanja

  • Da organizuju lokalne kampanje u kojima će promovisati važnost ciljeva održivog razvoja

  • Da organizuju tematsku kampanju koja se može uklapati u jedan ili više ciljeva održivog razvoja u okviru Socijalnog stuba ciljeva održivog razvoja

 

6. Podnošenje prijava

Obaveštavamo sve zainteresovane da smo doneli odluku za produžetak roka za prijavu organizacija civilnog društva iz Zaječarskog okruga do 05.11.2021. godine. za poziv od dana 06.10.2021. godine sa istim uslovima za prijavu.

Organizacije koje su zainteresovane za učešće u programu, potrebno je da podnesu prijavu za konkurs i dostave ponudu za realizaciju kampanja do 05. novembra 2021. godine na email adresu [email protected]

Prijava se sastoji od popunjenog Formulara za prijavu i predloga ponude za realizaciju lokalne kampanje koja je sastavni deo Formulara, koji se nalazi na sajtu www.divac.com

7. Odabir prijava

Fondacija Ana i Vlade Divac će izabrati 3 lokalna udruženja iz Zaječarskog okruga za učešće u programu obuke i mentorstva i pružiti podršku u sprovođenju lokalnih kampanja. Celukupna podrška planirana je u periodu  od novembra 2021. do decembra 2021.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti