Flickr/photos/vancouverfilmschool/

Flickr/photos/vancouverfilmschool/

Fondacija Ana i Vlade Divac započinje sa procesom prikupljanja prijava za program razmene među srednjim školama "Slavimo raznolikost" koji se sprovodi u okviru projekta „Jačanje uloge mladih u promovisanju većeg međusobnog razumevanja, konstruktivnog narativa, poštovanja različitosti i poverenja“ koji je podržan od strane UN agencija. Program ima za cilj umrežavanje srednjih škola iz različitih delova Srbije kao i angažovanje mladih u oblastima multietničkog razumevanja, kulturne raznolikosti i manjinskih prava. 

Na konkursu će biti izabrano 10 timova koji će se sastojati od nastavnika/ce i učenika/ca sa teritorije Republike Srbije. Planirani su programi razmene timova iz različitih opština kroz koje će srednjoškolci ojačati svoje kapacitete i razmeniti iskustva, predstaviti svoje lokalne zajednice i kulturne znamenitosti. Timovi iz 10 različitih opština će biti podeljeni u 5 parova. Svaki tim će imati po jednu posetu u okviru svog para. Svaka škola će imati po jednog predstavnika/cu iz redova nastavnika i 4 učenika/ce koji će tim škole koji će učestvovati u razmenama.

Ko može da učestvuje?

Sve srednje škole koje su registrovane u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srbije. Posebno se ohrabruju sredjoškolski timovi iz multietničkih sredina da se prijave na konkurs.

Šta se očekuje od predstavnika škola?

- Škola zaduzuje predstavnika/cu škole iz nastavničkog kadra koji je zadužen/a za aktivnosti tokom razmena
- Predstavnik/ca škole bira tim od 4 učenika/ca za koje je zadužen tokom razmena
- Predstavljanje svoje škole i opštine iz koje dolaze u gostujućem timu

- Organizacija sastanaka sa predstavincima lokalnih vlasti, institucija koje rade sa mladima i medija za gostujući tim
- Predstavljanje kulturnih znamenitosti svoje opštine gostujućem timu

Dinamika aktivnosti?

- Onlajn sastanak tokom marta 2023
- Razmene srednjoškolskih timova će trajati od aprila do decembra 2023.godine
- Poseta partnerskom timu će trajati 3 dana
- Najbolji par iz dve opštine će predstaviti svoju školu, zajednicu i naučene lekcije na regionalnom sastanku

Kako se organizacija može prijaviti?

Komisija sastavljena od predstavnika/ca Fondacije Ana i Vlade Divac će nakon prikupljenih prijava, izabrati školske timove iz različitih opština u Srbiji koji će učestvovati u programu.
Sve troškove programa snosi Fondacija Ana i Vlade Divac, a predviđen je i honorar za predstavnike/ce koji/e vode timove.

Zainteresovani mogu popuniti ONLINE PRIJAVU najkasnije do 22.02.2023.
Za sve dodatne informacije možete pisati na mejl [email protected]

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti