КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ „СТИПЕНДИЈА НАДА ОБРАДОВИЋ" СТУДЕНТИМА I ГОДИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИЛИ ВЕТЕРИНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Фондација „Ана и Владе Дивац“ расписује конкурс за доделу стипендија студентима пољопривреде, агрономије или ветерине који су школске 2023-2024. године уписали прву годину студија на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима. Фондација ће доделити стипендијe одабраним студентима пољопривредног, агрономског или ветеринарског факултета, а у знак сећања на Наду Обрадовић. Наша драга колегиница Нада Обрадовић била је велики заљубљеник у село, природу и људе. Оснивач је Дивац пољопривредног фонда, у оквиру кога је преко 1,300 најугроженијих домаћинстава добило подршку за достојанствен живот и рад на селу. Неуморно и несебично је свој живот делила са свима којима је помоћ била потребна, остављајући неизбрисив траг међу онима који су имали срећу да је упознају и да деле живот са њом. У њено име настављамо да се боримо за бољи живот породица на селу.  

I УСЛОВИ

Право да се пријаве на Конкурс, имају студенти пољопривредног, агрономског или ветеринарског факулета чији је оснивач Република Србија, а који су уписани први пут у текућој школској години на прву годину факултета, а чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Кандидати треба да имају држављанство и пребивалиште на територији Републике Србије.

У обзир ће бити узети само они кандидати коју су у претходне 3 школске године (средња школа) имали просек од најмање 4,50 за сваку школску годину, што доказују потребном документацијом. Посебну предност при додели стипендије имаће кандидати са пријавом боравка у неком од села Србије и чија породица има регистровано пољопривредно газдинство. Такође, предност имају кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, једнородитељске породице, избегличке и расељеничке породице, студенти са инвалидитетом, студент/родитељ са хроничним болестима и др).

Конкурс је отворен до 27.10.2023. у 16 часова.

 

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати се пријављују на конкурс искључиво онлајн нa линку:

1. Скенирано/фотографисано уверење о упису на прву годину студија финансирано из буџета Републике Србије.          

2. Скенирано/фотографисано уверење (сведочанства) о постигнутом успеху кандидата за последње три године школовања, прикачити онлајн

3. Скенирано/фотографисано уверење о најзначајнијем успеху постигнутим на такмичењима у последње 3 године, прикачити онлајн

3. Скенирано/фотографисано уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства издато од стране општине, прикачити онлајн (последња 3 месеца)

5. Скенирано/фотографисано уверење да је породично газдинство активно у 2023. години, прикачити онлајн

Додатна документација:

Кандидати из осетљивих друштвених група, осим наведених докумената, подносе и скенирану/фотографисану документацију којом се доказује:

 • Инвалидитет детета/родитеља медицинска
 • ратни војни инвалиди
 • једнородитељски статус породице (урмлица родитеља, судска пресуда о самосталном вршењу родитељског права или други документ који доказује да један родитељ сам брине о детету),
 • подстанарски статус породице (уговор са станодавцем) и друга документа
 • потврда о избеличком статусу оба или једног родитеља/старатеља (избегличка легитимација или потврда од Комесаријата за избегла и расељена лица)
 • потврда о волонирању, уколико је студент волонирао у некој институцији или организацији
 • друга релевантна документа.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за доделу стипендије утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

-          општег успеха у последња три разреда школовања,

-          награда на такмичењима и спортских резултата

2) социјално-економског статуса породице.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице, за последња три месеца текуће године, те документација којом се доказује инвалидитет детета/родитеља/старатеља, једнородитељски статус породице, подстанарски статус породице и др.

Критеријуми за бодовање:

1) општи успех за последње три године школовања- исказује се бројем бодова у висини општег успеха (од 4,50 до 5 бодова за сваку школску годину, максимално 15);

2) награде на такмичењима и спортским такмичењима (5 бодова национална, 4 регионална, 3 бода општинска такмичења, бодује се само један, најбољи резултат)

3) Волонтерски и друштвено користан рад (1 бод)

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице за последња 3 месеца текуће године године, и то:

 • Без прихода (5 бодова)
 • Испод просечних месечних примања за Републику Србију (3 бода)
 • Болест кандидата/члана породице (5-3 бодова)
 • Остали социо-економски услови - подстанарски статус, колективни смештај, избеглички статус, жртве породичног насиља и др. (3-1 бода)

4) Kандидати са пријавом боравка у неком од села Србије и чија породица има регистровано пољопривредно газдинство - 5 бодова.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу стипендије. Рангирање се врши искучиво на основу достављене документације.

V ПОСТУПАК

На основу одлуке о додели стипендије, кандидат закључује уговор о стипендији са Фондацијом, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. Стипендија се исплаћује на месечном нивоу, током 10 месеци у износу од 10,000 динара месечно.

Стипендија се додељује без обавезе враћања. Кориснику стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, или напуштања редовног школовања.

Студенти који буду изабрани за стипендирање, биће у обавези да најмање 4 сата месечно волонтирају о чему ће Фондацију редовно писмено обавештавати.

Све додатне информације могу се добити на [email protected].

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti