Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike – učenike završnih razreda srednje poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika „Svilajnac"

U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim sa opštinom Svilajnac, a uz podršku USAID-ovog projekta „Velika mala privreda“, Fondacija Ana i Vlade Divac raspisuje:

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike - učenike završnih razreda srednje poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika „Svilajnac“

 

Ovaj konkurs je otvoren za učenike završnih razreda srednje poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika „Svilajnac“ iz Svilajnca koji su zainteresovani da se po završetku srednje škole vrate na porodično poljoprivredno gazdinstvo, preuzmu deo poslovanja i razvijaju sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju.

Učenici sa svojom poslovnom idejom mogu da konkurišu za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije u visini do najviše 300.000 dinara.

Rok za prijavu na konkurs je 26.april 2024.godine.

Uslovi za učesnike na konkursu:

  • Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
  • Da su učenici završnih razreda srednje poljoprivredne škole iz Svilajnca,
  • Da su članovi registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • Da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla na registrovanom sopstvenim/porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, a ne da deluju u svojstvu posrednika,
  • Da su koordinatoru projekta u svojoj školi podneli adekvatno popunjen i potpisan prijavni formular.

Obavezna konkursna dokumentacija:

  • Prijavni formular (Obrazac 1.)
  • Predračun potrebnih sredstava za rad, mehanizacije i opreme sa detaljnim opisom. Ukoliko učenik konkuriše za priključnu mašinu sa kardanom, kardan mora biti jasno naveden u predračunu

Postupak sprovođenja konkursa

Dostavljene prijave će biti administrativno i komisijskii proverene od strane komisije koju čine predstavnici srednje poljoprivredne škole u Svilajncu, opštine Svilajnac i Fondacije Ana i Vlade Divac. Zajednička komisija razmatra prijave na konkurs, utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje i vrši rangiranje prijava po uvrđenim kriterijumima.

 

Kriterijumi za bodovanje:

R.br.

Opis kriterijuma

Bodovanje

1.

Kapaciteti za upravljanje poslovnom idejom

15 najviše

1.1.

Koliko kandidat poznaje posao kojim se bavi i koji predlaže poslovnom idejom?

5

1.2.

Koliko kapaciteta za sprovođenje poslovne ideje ima kandidat - ljudski i materijalni resursi?

5

1.3.

Koliko ima iskustva u poslovnoj oblasti u koju spada predložena ideja? Kakvu podršku može da očekuje od svoje porodice?

5

2.

Ekonomska opravdanost projekta

5

2.1.

Da li realizacijom predložene ideje može da obezbedi stabilan izvor prihoda za domaćinstvo?

5

3.

Merljivost

5

3.1.

Koliko je realno da će se planirani rezultati ostvariti? 

5

4.

Izvodljivost

15 najviše

4.1.

U kojoj meri su aktivnosti dobro planirane (vremenski definisan plan sprovođenja aktivnosti)? 

5

4.2.

U kojoj meri planirane atvinosti vode postizanju definisanih rezultata?

5

4.3.

U kojoj meri tražena oprema doprinosi daljem razvoju gazdinstva?

5

5.

Održivost

15 najviše

5.1.

Da li postoji adekvatno tržište za proizvod/uslugu koja se nudi (imajući u vidu troškove transporta, mogućnost za otkup/plasman i prosečnu tržišnu cenu u poslednje tri godine)? 

5

5.2.

Da li postoji potrebna infrastruktura, mašine, alati i ostala materijalna dobra za realizaciju poslovne ideje?

5

5.3.

Kakva je procena održivosti poslovnih aktivnosti nakon dobijanja potrebne donacije? 

5

6.

Socijalna ugroženost

20 najviše

6.1.

U kojoj meri je kandidat socijalno ugrožen - imajući u vidu primanja roditelja, mesto i udaljenost stanovanja, da li je korisnik socijalne pomoći i sl.

10 najviše

6.2.

Jednoroditeljska porodica

da

5

6.3.

Višečlana porodica

da

5

7.

Uspeh učenika

10 najviše

7.1.

Uspeh u školi/osvojena mesta na takmičenjima/ učešće u sekcijama/ vladanje

10 najviše

8.

Opšti utisak

15 najviše

8.1.

Opšti utisak kako je napisana prijava, da li učenik ima primereno vladanje u školi, ranije postignuti rezultati, preporuke profesora, koliko je realno uključen u rad gazdinstva, da li planira da ostane na gazdinstvu, da li nastavlja školovanje u struci, da li su stariji brat ili sestra dobijali donacije - prednost onima koji prvi put konkurišu

15 najviše

 

Pozivamo sve zainteresovane učenike koji zadovoljavaju uslove konkursa, da se prijave tako što će popuniti prijavu uz koju treba dostaviti prateću dokumentaciju.

Konkurs je otvoren od 08.aprila do 26.aprila 2024.godine.

Prijavu možete preuzeti u školi, kod profesorke Smiljke Opančina Vukčević, kao i putem internet sajta https://www.divac.com/rs/Konkursi

Popunjenu prijavu sa propratnom dokumentacijom dostaviti profesorki koordinatorki projekta - Smiljka Opančina Vukčević.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti