O projektu

Srbija je  u prvoj deceniji 21. veka bila zemlja sa najvećim brojem interno raseljenih  i izbeglih lica, uprkos naporima i rezultatima državnih organa Republike Srbije, međunarodnih organizacija i domaćih i stranih nevladinih organizacija. U 2002. godini, u Srbiji je postojalo 388 kolektivnih centara u kojima je bilo smešteno 26.863 izbeglih i raseljenih lica a, u 2016. godini, postoji 17 kolektivnih centara u kojim je ostalo još 913 lica. Fondacija Ana i Vlade Divac je kao jedan od svojih glavnih zadataka i prioriteta po osnivanju, 2007. godine odredila pružanje pomoći izbeglim i raseljenim licima koji su živeli u kolektivnim centrima.   

Kampanja „Možeš i ti“  imala je upravo cilj da osim stambenog zbrinjavanja i ekonomskog osnaživanja,  pomogne izbeglim i raseljenim licima da povrate izgubljeno samopouzdanje i što lakše se integrišu u društvo po izlasku iz kolektivnih centara. Projekat je realizovan u saradnji sa Visokim komesarijatom UN za izbeglice (UNHCR) i Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Kako bi doprinela pružanju podrške izbeglim i interno raseljenim licima iz kolektivnih centara u procesu integracije, Fondacija Ana i Vlade Divac je pokrenula Projekat poljoprivredna i ruralna integracija u podržavajućoj okolini „RAISE“ u saradnji sa UniCredit bankom i Novosadskim humanitarnim centrom a sredstva za njegovo sprovođenje obezbedila je Unidea - UniCredit Fondacija UniCredit Grupe. Projekat je pratio porodice koje su kroz kampanju „Možeš i ti“ dobile seosko domaćinstvo i ima za cilj potpunu ekonomsku i socijalnu integraciju u novu sredinu. Svaka porodica koja je ušla u projekat dobila je grant u vrednosti do 2.000 evra za započinjanje sopstvene dohodovne aktivnosti a pružena im je i savetodavna podrška za vođenje sopstvenog biznisa.

Rezultati

Kroz dodelu građevinskog materijala, izgradnju zgrada za socijalno stanovanje, izgradnju montažnih kuća i otkup seoskih domaćinstava, Fondacija je stambeno zbrinula 500 porodica a kroz projekat „RAISE“ 140 izbeglih i raseljenih lica uspešno je započelo i razvilo sopstveni biznis i nastavilo da se samostalno izdržava, što je jedan od preduslova za ponovno vraćanje izgubljenog samopouzdanja i samopoštovanja tokom godina provedenih u kolektivnim centrima.

0

porodica stambeno zbrinuto

0

lica uspešno je započelo sopstveni biznis

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti