O projektu

 „Odlučio sam da ovim putem pokušam da pomognem u povezivanju ljudi, kako bismo prevazišli razlike među nama i pomogli izgradnju ravnopravnijeg društva za našu decu“, rekao nam je doktor Vladimir Ivanović, obrazlažući razloge za svoju podršku ovom projektu

Srbija se decenijama unazad suočava sa drastičnim smanjenjem broja stanovnika. Od ukupno 165 opština, negativan prirodni priraštaj ima njih 158. Najteža situacija je na tradicionalno siromašnom jugu države, koji poslednjih godina prednjači na ovoj negativnoj skali.

Imajući to u vidu, Fondacija Ana i Vlade Divac je uz finansijsku podršku donatora, Vladimira Ivanovića iz SAD i Opštine Vladičin Han pokrenula projekat „Bebe u modi“ kako bi pomogla u borbi protiv niske stope nataliteta i višedecenijskog smanjenja broja novorođene dece u Srbiji. Snažna medijska kampanja i okrugli stolovi koji su organizivani na temu nataliteta tokom 2013.  i 2014. Godine, imali su za cilj da ukažu na značaj saradnje na lokalnom nivou i mogućnostima lokalne samouprave, biznis sektora i institucija koje učestvuju u rešavanju ovog problema. Opština Vladičin Han je prva opština gde se ovaj projekat sprovodi i odabrana je na osnovu visoke stope negativnog prirodnog priraštaja. Cilj je da ovaj projekat nastavi da se sprovodi i u drugim opštinama u Srbiji.

Rezultati

Od 2014. godine do 2016. godine, sprovedena su dva konkursa na kojima su izabrane .,,, porodice koje su dobile drugo i/ili treće dete u drugoj polovini 2014 i 2015. Godine. Porodice su dobile novčana sredstva u iznosu od 5.700 dinara mesečno u trajanju od 24 meseca i podršku medicinske sestre koja obilazi porodice i pruža im neophodne savete i pomoć za odgajanje i negu dece.

0

24 meseci novčana pomoć po porodici