Više mogućnosti kroz politike prilagođene porodici

Fondacija Ana i Vlade Divac se već dugi niz godina zalaže za mere koje unapređuju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, poput fleksibilnog radnog vremena, plaćenog odsustva radi nege deteta, finansijske podrške roditeljima, i dnevnog boravka. Fondacija intenzivno radi sa poslovnom zajednicom i poslodavcima kako bi omogućila usklađivanje profesionalnih i porodičnih obaveza zaposlenih, osigurala stabilnost i napredak u karijeri, i unapredila dobrobit na radnom mestu, s posebnim fokusom na rodnu ravnopravnost.

Dva glavna razloga koja sprečavaju poslodavce u Srbiji da pruže dodatnu podršku zaposlenima su zabrinutost za poslovanje (mogući pad produktivnosti, efikasnosti, profita) i nedostatak svesti o važnosti ravnoteže između posla i privatnog života za zaposlene, posebno žene, i o potencijalnim koristima za poslodavce (zadovoljstvo, lojalnost, produktivnost). Zato će Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija pružiti podršku poslodavcima u primeni rodno osetljivih modela i politika prilagođenih porodici kroz program Više mogućnosti kroz politike prilagođene porodici.

Model radnog mesta prilagođenog porodici (Family Friendly Workplace - FFW) se fokusira na širu definiciju porodice, a ne samo na roditelje i podržava dizajniranje, implementaciju i praćenje rodno odgovornih porodičnih politika, priznajući da neplaćeni rad za pružanje nege nije ograničen samo na brigu o deci već se odnosi i na druge životne obaveze i da ga treba obezbediti svim zaposlenima.

Ključne aktivnosti uključuju:

  1. Identifikaciju i partnerstvo sa kompanijama za pilotiranje Modela radnog mesta prilagođenog porodici
  2. Podršku kompanijama u implementaciji Modela radnog mesta prilagođenog porodici
  3. Unapređenje zagovaranja vođenog privatnim sektorom i međusobne podrške među kompanijama u vezi sa rodno odgovornim porodičnim politikama

Aktivnosti sprovode Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji i Fondacija Ana i Vlade Divac kroz projekat „Više mogućnosti kroz politike prilagođene porodici” u partnerstvu sa privatnim sektorom i Vladom Republike Srbije, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije. 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti