Konkurs je otvoren od 13. oktobra do 27. oktobra 2017. godine

Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku poljoprivredne mehanizacije (razni priključci za traktor - plugovi, prskalice, atomizeri, freze, šumska vitla, motorne testere, plastenici, oprema za pčelarstvo sl.). Cilj Projekta je da, kroz smanjenje učešća fizičkog rada,  unapredi kvalitet života mladih poljoprivrednika u njihovoj  proizvodnji u oblasti ratarstva,  voćarstva, pčelarstva, prerade drveta  i sl.

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi u  Vladičinom  Hanu”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Vladičin Han,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu  1.350.000,00 dinara  za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najviše  10 mladih poljoprivrednika/ca,  starosti  do  45 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Vladičin Han.  

Konkurs je otvoren  od  13. oktobra  do  27. oktobra 2017. godine

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum, da imaju  do  45 godina života,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

PRIJAVU  možete preuzeti na  šalteru broj 1. u uslužnom centru opštinske uprave Vladičin Han,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.fondacijadivac.org   i   www.vladicinhan.org.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  062 /77 88 73

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Vladičin Han”

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•       mladi do 45 godina koji žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za poljoprivredu

•       da imaju prebivalište na teritoriji  opštine Vladičin Han i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na

        teritoriji  opštine Vladičin Han na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva

 

•       da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

•       da su podneli  pravilno popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

•       da nisu  zaposleni  u  Opštini Vladičin Han (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

•       da nisu korisnici donacije po istom osnovu za 2016.godinu

 

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

        •   

 •   

•    Domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda

•    Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

 

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VRSTA POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja  i  znanja

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•             Potreba korisnika

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O  TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu
 2. Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave 
 3. Overena Izjava o kućnoj zajednici
 4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)
 5. Za penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
 1. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva:
 • potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili
 • overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);

 

 1. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa
 2. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

9.Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije

 1. Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog  gazdinstva za 2017. godinu;
 2. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2017. godinu za PG podnosioca prijave;

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti