JAVNI POZIV

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi u  Beloj Palanci ”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Bela Palanka,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu max do  185.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najmanje  15 poljoprivrednika/ca,  koji imaju mesto prebivališta na opštini Bela Palanka.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku podmlatka kvalitetnih priplodnih grla i to:

 • u govedarstvu  (aberdin-angus i simentalske rase);
 • u ovčarstvu (svrljiška pramenka);
 • u kozarstvu (alpino rasa) i   
 • u svinjarstvu (landras i jokšir rase).

Konkurs je otvoren  od  ponedeljka  18.juna 2018.god.  do  srede  18. jula 2018. godine

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

PRIJAVU  možete preuzeti  u kancelariji Odseka za poljoprivredu opštine Bela Palanka,  kao i putem interneta  sa  sajta:  www.fondacijadivac.org   ili    www.belapalanka.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  062 /77 88 73, kao i  na telefon  018/855 023, lokal 223 -Opština Bela Palanka.

Popunjenu PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

ul. Ilije Garašanina  53a/7

11120 Beograd

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Bela Palanka”

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•             poljoprivrednici  koji žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za uzgoj podmlatka kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja.

•             da imaju prebivalište, boravište (na dan 31.12.2017.god. i nadalje)  i imovinu na teritoriji opštine Bela Palanka i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji  opštine Bela Palanka na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva

 

•             da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

•             da su podneli  pravilno popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

•            da nisu  zaposleni  u  Opštini Bela Palanka (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

 

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

     

•    Broj članova domaćinstva

•    Lica  sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

 

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja  i  znanja

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•             Postojećih objekata, opreme   i  drugih mogućnosti  korisnika

•             Potreba korisnika

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU BI TREBALO  O B A V E Z N O  DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu
 2. Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave  
 3. Izjava o kućnoj zajednici  overena u opštinskom organu uprave ili MZ
 4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)
 5. Za penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva:
 • potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili
 • overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);
 1. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa
 2. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 3. Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2018.godinu
 4. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2018.godinu za PG podnosioca prijave
 5. Dokaz o vlasništvu zemljišta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti