Projekat ‘’Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda’’ realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, projekat Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – GIZ INR.
Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoje veštine i povećaju zapošljivost.

JAVNI POZIV ZA MIKRO, MALA, SREDNJA I VELIKA PREDUZEĆA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM STRUČNIH PRAKSA ZA ROME I DRUGE MARGINALIZOVANE GRUPE

Raspisan je javni poziv za mikro, mala, srednja i velika preduzeća sa teritorije grada Beograda koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem, za učešće u programu zapošljavanja kroz stručnu praksu za Rome i druge marginalizovane grupe u Beogradu.

Kriterijumi za učešće u programu

 • Kompanija nije pod istragom ili joj nije izrečena zabrana rada u Srbiji ili inostranstvu;
 • Kompanija ima potrebe za zapošljavanjem kadrova koji se kroz obuku na radnom mestu mogu obučiti I zaposliti u kompaniji;
 • Vlasništvo: Privatne kompanije su primarna ciljna grupa, ali i javna preduzeća mogu da učestvuju u programu.

Cilj ovog javnog poziva je plaćena stručna praksa sa malim, srednjim i velikim preduzećima u cilju organizacije stručne prakse i zapošljavanja Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa. Polaznici/ce stručne prakse moraju biti nezaposleni i pripadati sledećim marginalizovanim grupama:

 • Romi/Romkinje (najmanje 60% polaznika/ca mora biti iz ove grupe),
 • Povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske Unije,
 • Dugoročno nezaposleni (nezaposleni duže od godinu dana),
 • Osobe mlađe od 30 godina,
 • Žene,
 • Osobe sa invaliditetom,
 • Samohrani roditelji,
 • Osobe starije od 50 godina,

Koristi za kompanije:

 • Pristup obučenoj radnoj snazi koja je deficitarna na tržištu rada,
 • Nadoknada dela troškova stručne prakse na mesečnom nivou od strane Fondacije Divac (npr. trošak alata, radnih odela, materijala, opreme)
 • Finansijska podrška poslodavcima tokom tri meseca probnog rada namenjena troškovima obuke, angažovanja mentora unutar kompanije, uniforme za radnike i sl.
 • Podrška pri regrutaciji i selekciji polaznika/ca

Obaveze odabranih kompanija:

 • Da učestvuje u procesu regrutacije i selekcije polaznika/ca,
 • Da organizuje i sprovede stručnu praksu u skladu sa odobrenim programom stručne prakse,
 • Da sprovede stručnu praksu u realnom radnom okruženju, odnosno u kompaniji,
 • Da potpiše ugovore sa odabranim polaznicima/cama pre početka stručne prakse, u skladu sa važećim radnim zakonodavstvom i procedurama za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, kao i drugim procedurama koje su relevantne za dato zanimanje i/ili kategoriju polaznika/ca,
 • Da redovno podnosi mesečne izveštaje o angažovanim kandidatima i da prenosi informacije o svim eventualnim promenama Fondaciji Ana I Vlade Divac,
 • Da sarađuje sa Fondacijom Ana I Vlade Divac u svim promotivnim aktivnostima, kao i da obezbedi sve informacije koje su potrebne za monitoring i evaluaciju stručne stručne prakse.

Napomene:

 • Bez obzira na zanimanje i sadržaj stručne prakse, trajanje stručne prakse je ograničeno na tri meseca i/ili 480 sati prakse. 80% trajanja stručne prakse mora biti posvećeno praktičnim veštinama i održano u uslovima koji su u skladu sa onim na stvarnom radnom mestu (u kompaniji).
 • Kompanije koje imaju iskustva u sprovođenju stručne prakse i zapošljavanju marginalizovanih grupa će imati prednost pri odabiru.
 • Kompanija mora da poštuje principe rodne ravnopravnosti i jednakih šansi za sve polaznike/ce.
 • Kompanija mora da sprovodi propisane mere zaštite od virusa Covid19.

Procedura za prijavljivanje i rokovi

 • Link za prijavu možete naći OVDE
 • Rok za prijavljivanje je 01.07.2021. god.

Proces evaluacije

Podnete prijave će biti odabrane na osnovu kriterijuma koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“. Prijave će ocenjivati tim Fondacije Ana i Vlade Divac, a odabraće za saradnju kompanije čiji predlozi i ponuda poslova najviše doprinose ciljevima projekta.

Napomena: Fondacija Ana I Vlade Divac zadržava pravo da odbaci bilo koji predlog koji sadrži netačne/lažne informacije ili koji podrazumeva nedostojanstvene uslove rada. Prilikom odabira kandidata gledaće se profil kompanije, perspeкtive za zapošljavanje za predloženo zanimanje i socijalna inkluzija. Fondacija Ana i Vlade Divac nije u obavezi da prihvati bilo koju podnetu prijavu.

Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom poslati na [email protected] ili se raspitati putem telefona 062/778-793

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti