Projekat Nemačke razvojne saradnje ‘’Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma i marginalizovanih grupa na teritoriji grada Beograda’’ realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoje veštine i povećaju zapošljivost.

Raspisan je javni poziv za organizatore obuka iz Beograda da se prijave, razviju i realizuju obuke praktičnih veština.

Marginalizovane grupe u smislu ovog poziva podrazumevaju sledeće gupe:

 • Romi/Romkinje (najmanje 60% polaznika/ca mora biti iz ove grupe),
 • Povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske Unije,
 • Dugoročno nezaposleni (nezaposleni duže od godinu dana),
 • Osobe mlađe od 30 godina,
 • Žene,
 • Osobe sa invaliditetom,
 • Samohrani roditelji,
 • Osobe starije od 50 godina,

Ko može da se prijavi?

Program je namenjen pružaocima obuka sa iskustvom u razvoju i sprovođenju treninga praktičnih veština u cilju povećanja znanja i veština i zapošljavanja marginalizovanih grupa. Pružaoci obuke u smislu ovog poziva su sva pravna lica registrovana za razvoj i sprovođenje obuka praktičnih veština za tržište rada, koji su registrovani za delatnost ostalo obrazovanje šifra 8559. Bez obzira na zanimanje i sadržaj obuke, njeno trajanje mora biti ograničeno do tri meseca i / ili 480 sati, dok najmanje 80% trajanja mora biti posvećeno praktičnim veštinama i održano u uslovima koji odgovaraju onim na stvarnom radnom mestu (odnosno na stvarnom radnom mestu u kompaniji ili u prostorijama organizatora obuke koji odgovaraju uslovima u kompaniji).

Kriterijumi za učešće:

 • Organizator obuke mora biti registrovan u Agenciji za privredne register Republike Srbije najmanje pet godina,
 • Obuke moraju da budu sertifikovane,
 • Potrebno je organizovati kurseve: Kurs za nokte - Manikir, Pedikir; Kurs za negu lepote-muško/ženskog frizera; Kurs za rukovaloca građevinskih mašina; Kurs za viljuškaristu; Kurs za profesionalno šminkanje, Kurs za varioca; Kurs za Knjigovodstvo; Kurs za vodoinstalatera,
 • Organizator obuke može da preda ponudu za pojedinačne obuke, cene po polazniku- LOT,
 • Organizator obuke mora imati pozitivan finansijski rezultat u prethodnoj poslovnoj godini,
 • Organizator obuke mora biti registrovan na teritoriji Republike Srbije,
 • Organizator obuke mora da obezbedi uslove za obuku na radnom mestu ili u sopstvenim prostorijama ili u prostorijama drugog pravnog lica u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i svim ostalim relevantnim propisima Republike Srbije,
 • Organizator obuke mora imati iskustvo u organizaciji i sprovođenju obuka praktičnih veština, obuka na radnom mestu ili druge vrste obuke usredsređene na povećanje zapošljivosti i zapošljavanje marginalizovanih grupa,
 • Organizator obuke može priključiti candidate svojim postojećim grupama za obuke;
 • Organizator obuke mora imati iskustvo u sprovođenju obuka praktičnih veština za marginalizovane i osetljive grupe,
 • Organizator obuke mora poštovati principe rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve učesnike.
 • Organizator obuke mora da obezbedi poštovanje svih važećih pravila i propisa u vezi sa pandemijom virusa Covid19.
 • Kurs za nokte Manikir I Pedikir: minimum 30 školskih časova, prateći materijali I skripte za obuku
 • Kurs za obuku građevinskih mašina: minimum 170 školskih časova, prateći materijali I skripte za obuku
 • Kurs za vodointalatera: minimum 170 školskih časova, prateći materijali I skripte za obuku
 • Kurs za viljuškaristu: minimum 170 školskih časova, prateći materijali I skripte za obuku
 • Kurs za Knjigovodstvo: minimum 40 školskih časova, prateći materijali I skripte za obuku
 • Kusr za muško/ženskog frizera: minimum 20 školskih časova terorijske nastave, 160 školskih časova praktične nastave, prateći materijali I skripte za obuku
 • Kurs za profesionalno šminkanje:  minimum 24 školska časa, prateći materijal I skripte za obuku
 • Kurs za varioca: minimum 170 školskih časova, prateći materijali I skripte za obuku

Obaveze odabranih organizatora obuka:

 • Da imenuje dovoljno osoblja sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom za sprovođenje obuke praktičnih veština,
 • Da koordinira i sprovodi obuku u skladu sa odobrenim programom obuke,
 • Da sprovede obuku u uslovima koji odgovaraju uslovima na stvarnom radnom mestu. Pružalac obuke može organizovati obuku u sopstvenim prostorijama, ukoliko one ispunjavaju ovaj uslov ili može ispuniti ovaj uslov udruživanjem sa jednom ili više kompanija i organizovanjem obuke u njihovim prostorijama,
 • Da potpiše ugovore sa odabranim polaznicima za vreme trajanja obuke, u skladu sa relevantnim radnim zakonodavstvom i propisima o zaštiti na radu, kao i svim ostalim propisima relevantnim za određena zanimanja i/ili kategoriju polaznika. Pružalac obuke može ovu obavezu preneti na partnersku kompaniju / kompanije;
 • Da organizuje završni ispit za polaznike i izda sertifikate ili potvrde polaznicima koji polože;
 • Da redovno podnosi izveštaje i druge informacije o svim promenama bitnim za sprovođenje obuke, da sarađuje sa Fondacijom Ana I Vlade Divac u svim promotivnim aktivnostima, kao i da obezbedi sve informacije koje su potrebne za monitoring i evaluaciju obuke.

Procedura za prijavljivanje i rokovi

 • Dokumentaciju je potrebno dostaviti na mail [email protected]
 • Rok za prijavljivanje je 04.03.2021. godine, do 17h.

Proces evaluacije i kriterijumi za ocenu

Podnete prijave će biti ocenjivane na osnovu kriterijuma koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta ‘’Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda’’. Pružaoci obuka čiji predlozi najviše doprinose ciljevima projekta će biti izabrani. Aplikacije će ocenjivati tim evaluatora koje će imenovati Fondacija Ana I Vlade Divac.

Kriterijumi za ocenu aplikacija su navedeni ispod. Po potrebi, tim evaluatora će se konsultovati sa predlagačima i tražiti dodatne informacije i/ili posetiti organizatora obuke i/ili kompaniju. Procenjeno trajanje procesa evaluacije je, u zavisnosti od broja prijava, do četiri nedelje.

Kriterijumi za ocenu aplikacija su:

 1. Profil podnosioca predloga / konzorcijuma - ukupno 20 poena
  • Kvalifikacije i iskustvo trenera i eksperata uključenih u obuku,
  • Iskustvo u sprovođenju sličnih obuka,
  • Iskustvo sa Organizacijama/fondacijama ili drugim donatorima,
 2. Socijalna inkluzija - ukupno 20 poena
  • Iskustvo pružaoca obuke sa ciljnom grupom,
  • Uslovi za rad tokom treninga,
 3. Finansijski kriterijumi - ukupno 60 poena
  • Cena obuke po polazniku

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor. Fondacija zadržava pravo da u skladu  sa brojem prijavljenih polaznika izabere najpovoljnije  kurseve ,  kao i  broj učesnika po kursu. Pri čemu broj polaznika  po kursu neće biti veći od 10. Ukupan broj polaznika na svim kursevima će biti 30.


Napomena: Fondacija Ana I Vlade Divac zadržava pravo da odbaci bilo koji predlog koji sadrži netačne/lažne informacije ili koji podrazumeva nedostojanstvene uslove rada. Fondacija Ana I Vlade Divac nije u obavezi da prihvati bilo koju podnetu prijavu.

Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom poslati na [email protected] do 04.03.2021. godine.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti