Beograd, 19. april 2021. godine

PRILOG A - POZIV ZA ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI

PREDMET: Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti za kreiranje i realizaciju 360 kampanje za javno zagovaranje, podizanje svesti i mobilisanje građana

 

Referentni broj nabavke: DIVAC - F4G/7a

 

Uvod:

Fondacija Ana i Vlade Divac poziva sve zainteresovane advertajzing i marketinške agencije da podnesu prijave u postupku izbora kvalifikovanih ponuđača za uslugu kreiranja i realizacije 360 kampanje za javno zagovaranje, podizanje svesti i mobilisanje građana na zadatu temu. U okviru prvog kruga odabira, zainteresovane agencije su dužne da u roku od sedam dana od objavljivanja javne nabavke, a najkasnije , u elektronskom obliku dostave svoje prijave. Sve pritigle ponude će pregledati odabrana komisija i one agencije koje uđu u uži izbor će biti pozvane u drugi krug u okviru kog će biti u obavezi da pripreme I prezentuju pitch na zadatu temu kampanje. Ocenjivanje ponuda biće obavljeno u skladu sa kriterijumima navedenim u ovom dokumentu. Po završetku odabira, Fondacija će obavestiti sve učesnike o krajnjem ishodu konkursa.

 

O Fondaciji Ana i Vlade Divac:

Fondacija je osnovana 2007. godine sa ciljem zbrinjavanja i ekonomskog osnaživanja izbeglih i raseljenih lica kao i unapređenja položaja dece i mladih kroz kreiranje uslova za njihovo odrastanje i razvoj. Vizija Fondacije Ana i Vlade Divac je Srbija kao društvo u kome građani preuzimaju odgovornost i shvataju moć zajedništva u rešavanju ličnih i društvenih problema na socijalnom, ekonomskom, obrazovnom i duhovnom planu. Misija Fondacije je da doprinese razvoju ravnopravnijeg, tolerantnijeg i solidarnijeg društva u Srbiji. Fondacija teži da podstakne solidarnost i duh zajedništva u društvu kroz razvoj filantropije. Više informacija o Fondaciji možene naći na https://www.divac.com/

 

O Projektu za unapređenje okvira za davanje (Framework for Giving)

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji - Trag fondacijom, Smart Kolektivom, Fondacijom Katalist, Srpskim filantropskim forumom, Forumom za odgovorno poslovanje i Privrednom komore Srbije formirala je Koaliciju za dobročinstvo koja blisko sarađuje sa svim relevantinim akterima kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji. Koalicija kroz ovaj projekat radi na produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja, razvoju filantropske infrastrukture i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja. Koalicija projekat realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.

 

Trajanje kampanje: maj - novembar 2021.

 

Opseg: nacionalni - teritorija Republike Srbije, uključujući plasman sadržaja u nacionalnim i lokalnim medijima

 

Specifikacija: 360 kampanja treba da uključuje realizaciju plana koji komunicira sa ciljnim javnostima na svim nivoima kako bi što efektnije komunicirala glavne poruke i mobilisala ciljne javnosti u planiranim aktivnostima - ATL, BTL, TTL.

 

Detalji teme kampanje će biti predstavljeni agencijama koje uđu u drugi krug selekcije i koje budu pozvane da pripreme pitch.

 

Odabrana agencije će raditi po pravilima za brendiranje kreiranim od strane Koalicije, a u skladu sa USAID pravilima.

 

Napomena: svi produkcijski troškovi izrade materijala u okviru kampanje će biti uračunati u ukupan iznos.

 

Vremenski okvir selekcije:

Fondacija Ana i Vlade Divac će u roku od pet (5) dana nakon isteka roka za prijavljivanje odabrati agencije za uži krug, nakon čega će odabrane agencije dobiti opis zadatka, i u roku od 15 radnih dana prezentovati idejni koncept i dostaviti fionansijsku ponudu. Finalna selekcija agencije će biti urađena u roku od 10 radnih dana nakon prezentacija na osnovu ocene kvaliteta prezentovanog koncepta kampanje i ponuđene cene. Agencije koje uđu u prvi krug odabira i koje budu pozvane na pitch će blagovremeno biti obaveštene o kriterijumima odabira. Divac Fondacija se obavezuje da prezentovane idejne koncepte koji ne budu odabrani kao najbolji neće ni u kom obliku koristiti u okviru kampanje, kako u celosti tako ni u pojedinačnim segmentima idejnih rešenja.

Kriterijumi za odabir agencija u uži krug:

 • Agencije moraju biti registrovane na teritoriji Republike Srbije
 • Minimum 10 godina iskustva agencije u oblasti marketinga i advertajzinga
 • Minimum pet (5) godina iskustva ključnih članova tima pojedinačno na sličnim kampanjama
 • Obavezno iskustvo na sličnim 360 kampanjama za javno zagovaranje, podizanje svesti i mobilizaciju građana u Srbiji
 • Prednost agencijama sa iskustvom u međunarodno priznatim i nagrađivanim kampanjama
 • Prednost agencijama koje imaju potvrđeno iskustvo i saradnju sa lokalnim medijima

 

Neophodna dokumentacija:

 • Profil/prezentacija agencije, uključujući i referentnu listu najznačajnijih klijenata i projekata, kao i priznanja i nagrada
 • Kratke radne biografije ključnih članova tima
 • Izvod iz APRa
 • Izjava  o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog B)
 • Opšti podaci i upitnik o kvalifikacijama (Prilog C)
 • Izjava o zainteresovanosti i poverljivosti informacija (Prilog D)

 

Način prijave:

Sve zainteresovane organizacije/agencije treba da pošalju traženu dokumentaciju elektronskim putem na [email protected] najkasnije do 26. aprila 2021. godine.

 

U polju „subject“ obavezno naznačiti DIVAC - F4G/7a

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti