U Beogradu, 22.04.2021.

 

Poziv za uslugu realizacije treninga, i mentoringa za organizacije civilnog društva iz Pirota, Zaječara i Apatina - učesnika u projektu

U okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji u saradnji sa SDC i GIZ, i u koaliciji sa nekoliko organizacija civilnog sektora (CEVES, BOŠ, CDF, TOC i BFPE) realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, otvoren je poziv za uslugu dizajna, realizacije treininga i mentoringa za organizacije civilnog društva iz Pirota, Zjačara i Apatina koje učestvuju u programu.  

O projektu:

Projekat “Održivi razvoj za sve” podržan je od vlada Švajcarske konfederacije i Savezne republike Nemačke a implementira se uz pomoć nemačke razvojne agencije GIZ u formi platforme za podsticanje i afirmisanje društvenog dijaloga na temu održivog razvoja. U implentaciji projekta učestvuje i šest organizacija civilnog sektora organizovnih u tri grupe: (1) socijalna inkluzija, (2) ekonomski razvoj, i (3) zaštita životne sredine. Realizacija projekta je zvanično startovala 4. marta 2020. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju koordiniraju rad socijalnog pilara.

Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajni uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa je zato ova platforma kreirana da bi podstakla javnu debate na temu ciljeva održivog razvoja u svim sektorima društvenog života: javnom, poslovnom i civilnom sektoru.

Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Fondacijom Centar za Demokratiju, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrum (TOC) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFP), okupili su se stvarajući alijansu za efikasnu realizaciju projekta “Održivi razvoj za sve”.

O treningu:

Usluga treninga je namenjena organizacijama civilnog društva iz Pirota, Zaječara i Apatina koje su prethodno izabrane da učestvuju u programu uspostavljanja javnog dijaloga na temu Agende 2030 i SDG (ciljeva održivog razvoja). Osnovni cilj usluga treninga je podizanje kapaciteta ovih organizacija da bi kompetentno i aktivno učestvovale u procesu zagovaranja za ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja trener će  dizajnirati tri dvodnevna treninga za 3 OCD u svakom od gradova (ukupno 9 dvodnevnih treninga), i pružati stručnu pomoć ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete u smislu prikupljanja sredstava pripreme projekata, finansijskog, HR, i administrativnog menadžmenta, a posebno u aktivnostima odnosa sa javnošću i javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja. 

Osnovni zadatak trenera:

•             kreira program treninga;

•             organizuje i realizuje devet dvodnevnih treninga za 6 osoba (3 OCD u svakom od tri grada);

•             organizuje i sprovodi evaluaciju učesnika treninga;

•             sastavlja izveštaj o realizaciji treninga (na engleskom i srpskom jeziku) do 7 dana po okončanju

              treninga;

 

O mentoringu:

Usluga mentoringa je namenjena organizacijama civilnog društva iz Pirota, Zaječara i Apatina koje su prethodno izabrane da učestvuju u programu uspostavljanja javnog dijaloga na temu Agende 2030 i SDG (ciljeva održivog razvoja). Osnovni cilj usluga mentoringa je osposobljavanje ovih organizacija da aktivno zagovaraju ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja mentori će pružati stručnu pomoć ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete u smislu prikupljanja sredstava, pripreme projekata, finansijskog, HR, i administrativnog menadžmenta, kao i u aktivnostima javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja. 

 

Osnovni zadatak mentora/kinja:

  • Sprovodi evaluaciju usvojenih znanja i veština na prethodno organizovanim treninzima za OCD iz Zlatiborskog okruga;
  • Pruža savete i instrukcije u vezi sa fundraising aktivnostima i pripremama projekata za različite donatore sa OCD koje su ušle u uži izbor;
  • Pruža savete i instrukcije u vezi sa finansijskim i organizacionim aspektima upravljanja OCD;
  • Pruža savete i instrukcije u oblasti javnog nastupaja a u vezi zagovaranja ciljeva održivog razvoja (SDG) i Agende 2030 i osposobljava OCD da samostalno na kraju procesa organizuju kampanju javnog zagovaranja SDG i Agende 2030;
  • Priprema izveštaje o radu (na srpskom i engleskom jeziku) na mesečnom nivou i po okončanju posla.

 

Kriterijumi za izbor

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje radno iskustvo u oblasti sektora građanskog društva.

Kvalifikacije i iskustvo:

•             Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;

•             Sveobuhvatno poznavanje sektora građanskog društva u Republici Srbiji;

•             Preko 10 godina iskustva u organizaciji i sprovodjenju treninga;

•             Dobro poznavanje lokalnog (regionalnog i opštinskog) konteksta i lokalnih specifičnosti u

              kojima deluju OCD;

Sposobnosti

•             Dobro razumevanje specifičnog konteksta i karakteristika rada malih, grassroot i organizacija

              koje posluju na lokalnom nivou;

•             Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;

•             Spremnost za putovanje na različite lokacije širom Republike Srbije;

•             Posedovanje vozačke dozvole (B kategorija) poželjno.

Vreme trajanja i naknada:

Trenizni i mentorska podrška će se obavljati po sledećem rasporedu:

  • Pirot-Trening za podizanje kapaciteta jun 2021, mentoring jul-avgust 2021
  • Zaječar- Trening za podizanje kapaciteta oktobar-novembar 2021, mentoring decembar 2021-januar 2022
  • Apatin - Trening za podizanje kapaciteta mart-april 2022, mentoring maj-jun 2022

Nanada za obavljene usluge treninga iznosi 200 € po danu bruto (dinarska protivvrednost), što za jednog trenera, za 9 dvodnevnih treniga (uključujući tri dana za pripremu)  ukupno iznosi 4200 €.

Naknada za mentoring iznosi 80 € po danu bruto (dinarska protivvrednost), što po šest dana za devet organizacija ukupno iznosi 4,320 €.

Selekcija konsultanata:

Selekciju će raditi komisija sačinjena iz redova predstavnika/ca projektnog tima. Poziv je otvoren za pojedince, firme i udruženja građana. Molimo sve zainteresovane da se do utorka, 4. maja 2021, prijave na adresu [email protected] prilažući dokumentaciju koja dokazuje kvalifikacije i kriterijume za selekciju navedene u pozivu. Za sve dodatne informacije možete se javiti na navedenu adresu.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti