Beograd, 21.09.2021. godine

Referentni broj objave: DIVAC- SV- 02/21

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU I ISPORUKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. Ukazala se potreba za adaptaciju dela krova i opremanje OŠ „Dobrila Stanković“ Drainci.

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve iz tehničke specifikacije sa navedenim karakteristikama, garancijama kvaliteta i specifičnim zahtevima navedenim u pozivu.

 

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude možete uputiti putem elektronske pošte na e-mail: [email protected] ili brojem telefona  060 07 78 740. 

 

Ponudu dostaviti najksanije do 24. 09.2021. godine lično ili poštom na adresu:

Fondacija „Ana i Vlade Divac“

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Sa naznakom: „DIVAC- SV- 01/21“

Tehnička specifikacija građevinskog materijala:

 

Opis

 

Jed. Mera

 

Količina

 

Cena po jedinici mere

 

Ukupno

Čamova građa 10/8cm

0,60

 

 

Čamove štafne 8/5cm

56

 

 

Plastificirani rebrasti lim sa filcem i šrafovima

42

 

 

Pocinkovanih horizontalnih i vertikalnih oluka sa pratećim elementima

11

 

 

 

 

GARANCIJA KVALITETA I SPECIFIČNI ZAHTEVI

1. Zahtev u pogledu garancije kvaliteta da ispuni sve tehničke opise zahtevane, kao i da obezbedi primaocu donacije garantni rok koji je u skladu sa proizvođačkom garancijom za ponuđeni građevinski materijal.

 

2. Ostali zahtevi naručioca u pogledu obaveza isporučioca građevinckog materijala: da izvrši isporuku o svom trošku i prema zahtevima i instrukcijama primaoca donacije.

 

VALUTA

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa uračunatim PDV-om i sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u nabavci, isporuci i montaži traženog školskog nameštaja i opreme. Cena je fiksna i ne može se menjati. Plaćanje se vrši uplatom na račun izvršioca, po završenoj isporuci i montaži na osnovu ispostavljene fakture i obostrano potpisanih radnih naloga, u roku od 20 dana.

 

 

MESTO ISPORUKE ŠKOLSKOG NAMEŠTAJA I OPREME

Ponuđač je u obavezi da izvrši isporuku građevinskog materijala OŠ „Dobrila Stanković“ Drainci. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

 

ROKOVI ISPORUKE

Isporuka građevinskog materijala mora biti završena u roku od 20 dana od dana potpisivanja ugovora. Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti