PROJEKAT ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE

podsticanje javnog dijaloga o ciljevima održivog razvoja

Poziv za uslugu realizacije treninga  za organizacije civilnog društva iz Knjaževca i Sombora - učesnika u projektu

U okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji u saradnji sa SDC i GIZ, i u koaliciji sa nekoliko organizacija civilnog sektora (CEVES, BOŠ, CDF, TOC i BFPE, Smart Kolektiv) realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, otvoren je poziv za uslugu dizajna, realizacije treininga za organizacije civilnog društva iz Pirota, Zjačara i Apatina koje učestvuju u programu.  

O projektu:

Projekat “Održivi razvoj za sve” podržan je od vlada Švajcarske i Nemačke a implementira se uz pomoć nemačke razvojne agencije GIZ u formi platforme za podsticanje i afirmisanje društvenog dijaloga na temu održivog razvoja. U implentaciji projekta učestvuje i šest organizacija civilnog sektora organizovnih u tri grupe: (1) socijalna inkluzija, (2) ekonomski razvoj, i (3) zaštita životne sredine. Realizacija projekta je zvanično startovala 4. marta 2020. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju koordiniraju rad socijalnog pilara.

Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajni uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa je zato ova platforma kreirana da bi podstakla javnu debate na temu ciljeva održivog razvoja u svim sektorima društvenog života: javnom, poslovnom i civilnom sektoru.

Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Fondacijom Centar za Demokratiju, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u partnerstvu sa Timockim omladinskim centrum (TOC) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Smart kolektiv, okupili su se stvarajući alijansu za efikasnu realizaciju projekta “Održivi razvoj za sve”.

O treningu:

Usluga treninga je namenjena organizacijama civilnog društva iz Knajževca i Sombora. Osnovni cilj usluga treninga je podizanje kapaciteta ovih organizacija da bi kompetentno i aktivno učestvovale u procesu zagovaranja za ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja trener će  dizajnirati dva dvodnevna treninga za OCD u svakom od gradova (ukupno 2 dvodnevnih treninga), na temu  lokalizacije ciljeva održivog razvoja  i javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja. 

Osnovni zadatak trenera:

•             kreira program treninga;

•             organizuje i realizuje dva dvodnevnih treninga za OCD , jedan u Knjaževcu , drugi u Somboru;

•             organizuje i sprovodi evaluaciju učesnika treninga;

•             sastavlja izveštaj o realizaciji treninga (na engleskom i srpskom jeziku) do 7 dana po okončanju treninga;

Kriterijumi za izbor

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje radno iskustvo u oblasti sektora građanskog društva.

Kvalifikacije i iskustvo:

•             Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;

•             Sveobuhvatno poznavanje sektora građanskog društva u Republici Srbiji;

•             Preko 7 godina iskustva u organizaciji i sprovodjenju treninga;

•             Dobro poznavanje lokalnog (regionalnog i opštinskog) konteksta i lokalnih specifičnosti u kojima deluju OCD;

Sposobnosti

•             Dobro razumevanje specifičnog konteksta i karakteristika rada malih, grassroot i organizacija koje posluju na lokalnom nivou;

•             Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;

•             Spremnost za putovanje na različite lokacije širom Republike Srbije;

•             Posedovanje vozačke dozvole (B kategorija) poželjno.

Vreme trajanja i naknada:

Trenizni i mentorska podrška će se obavljati po sledećem rasporedu:

  • Knjaževac - Trening  o lokalizaciji ciljeva održivog reazvoja april-maj 2022.
  • Sombor - Trening o lokalziciji ciljeva održivog razvoja mart-april 2022.

Selekcija konsultanata:

Selekciju će raditi komisija sačinjena iz redova predstavnika/ca projektnog tima. Poziv je otvoren za pojedince, firme i udruženja gradjana. Molimo sve zainteresovane da se do utorka, 8. marta 2022, prijave na adresu [email protected] prilažući dokumentaciju koja dokazuje kvalifikacije i kriterijume za selekciju navedene u pozivu. Za sve dodatne informacije možete se javiti na navedenu email adresu.

U Beogradu, Februar, 2022.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti