Projekat Nemačke razvojne saradnje ,,Podsticanje uključivanja Roma na tržište rada''  u mestima: Novi Sad, Beočin, Žabalj, realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoje veštine i povećaju zapošljivost.

Raspisan je javni poziv za organizatore obuka iz Novog Sada, Beočina, Žablja  da se prijave, razviju i realizuju obuke praktičnih  veština.

Marginalizovane grupe u smislu ovog poziva podrazumevaju sledeće gupe:

 • Romi/Romkinje
 • Povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske Unije,

Ko može da se prijavi?

 

Program je namenjen pružaocima obuka sa iskustvom u razvoju i sprovođenju treninga praktičnih veština u cilju povećanja znanja i veština i zapošljavanja marginalizovanih grupa. Pružaoci obuke u smislu ovog poziva  su sva pravna lica registrovana za razvoj i sprovođenje obuka praktičnih veština za tržište rada, koji su

registrovani za delatnost ostalo obrazovanje šifra 8559. Bez obzira na zanimanje i sadržaj obuke, njeno trajanje mora biti ograničeno dva meseca i/ili 480 sati, dok najmanje 80% trajanja mora biti posvećeno praktičnim veštinama i održano u uslovima koji odgovaraju onim na stvarnom radnom mestu (odnosno na stvarnom radnom mestu u kompaniji ili u prostorijama organizatora obuke koji odgovaraju uslovima u kompaniji).

Kriterijumi za učešće:

 • Organizator obuke mora biti registrovan u Agenciji za privredne register Republike Srbije najmanje  pet godina,
 • Obuke moraju da budu sertifikovane,
 • Potrebno je organizovati kurseve: Kurs za negu lepote - muško/ženskog frizera; Kurs za rukovalaca građevinskih mašina; Kurs za profesionalno šminkanje
 • Organizator obuke može da preda ponudu za pojedinačne obuke, cene po polazniku- LOT,
 • Organizator obuke mora imati pozitivan finansijski rezultat u prethodnoj poslovnoj godini,
 • Organizator obuke mora biti registrovan na teritoriji Republike Srbije,
 • Organizator obuke mora da obezbedi uslove za obuku na radnom mestu ili u sopstvenim prostorijama ili u prostorijama drugog pravnog lica u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i svim ostalim relevantnim propisima Republike Srbije,
 • Organizator obuke mora imati iskustvo u organizaciji i sprovođenju obuka praktičnih veština, obuka na radnom mestu ili druge vrste obuke usredsređene na povećanje zapošljivosti i zapošljavanje marginalizovanih grupa,
 • Organizator obuke može priključiti candidate svojim postojećim grupama za obuke;
 • Organizator obuke mora imati iskustvo u sprovođenju obuka praktičnih veština za marginalizovane i osetljive grupe,
 • Organizator obuke mora poštovati principe rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve učesnike.
 • Kurs za obuku građevinskih mašina: minimum 170 školskih časova, prateći materijali i skripte za obuku
 • Kurs za muško/ženskog frizera: minimum 20 školskih časova terorijske nastave, 160 školskih časova praktične nastave, prateći materijali i skripte za obuku
 • Kurs za profesionalno šminkanje: minimum 24 školska časa, prateći materijal i skripte za obuku

Obaveze odabranih organizatora obuka:

 • Da imenuje dovoljno osoblja sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom za sprovođenje obuke praktičnih veština,
 • Da koordinira i sprovodi obuku u skladu sa odobrenim programom obuke,
 • Da sprovede obuku u uslovima koji odgovaraju uslovima na stvarnom radnom mestu. Pružalac obuke može organizovati obuku u sopstvenim prostorijama, ukoliko one ispunjavaju ovaj uslov ili može

ispuniti ovaj uslov udruživanjem sa jednom ili više kompanija i organizovanjem obuke u njihovim prostorijama,

 • Da potpiše ugovore sa odabranim polaznicima za vreme trajanja obuke, u skladu sa relevantnim radnim zakonodavstvom i propisima o zaštiti na radu, kao i svim ostalim propisima relevantnim za određena zanimanja i/ili kategoriju polaznika. Pružalac obuke može ovu obavezu preneti na partnersku kompaniju / kompanije;
 • Da organizuje završni ispit za polaznike i izda sertifikate ili potvrde polaznicima koji polože;
 • Da redovno podnosi izveštaje i druge informacije o svim promenama bitnim za sprovođenje obuke, da sarađuje sa Fondacijom Ana i Vlade Divac u svim promotivnim aktivnostima, kao i da obezbedi sve informacije koje su potrebne za monitoring i evaluaciju obuke.

Procedura za prijavljivanje i rokovi

 • Dokumentaciju je potrebno dostaviti na mail [email protected]
 • Rok za prijavljivanje je 31.10.2022. godine, do 17h.

Proces evaluacije i kriterijumi za ocenu

Podnete prijave će biti ocenjivane na osnovu kriterijuma koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta ,,Podsticanje uključivanja Roma na tržište rada''  u mestima: Novi Sad, Beočin, Žabalj. Pružaoci obuka čiji predlozi najviše doprinose ciljevima projekta će biti izabrani. Aplikacije će ocenjivati tim evaluatora koje će imenovati Fondacija Ana i Vlade Divac.

Kriterijumi za ocenu aplikacija su navedeni ispod. Po potrebi, tim evaluatora će se konsultovati sa

predlagačima i tražiti dodatne informacije i/ili posetiti organizatora obuke i/ili kompaniju. Procenjeno trajanje procesa evaluacije je, u zavisnosti od broja prijava, do četiri nedelje.

Kriterijumi za ocenu aplikacija su:

 

 1. Profil podnosioca predloga / konzorcijuma - ukupno 20 poena
  • Kvalifikacije i iskustvo trenera i eksperata uključenih u obuku,
  • Iskustvo u sprovođenju sličnih obuka,
  • Iskustvo sa Organizacijama/fondacijama ili drugim donatorima,
 2. Socijalna inkluzija - ukupno 20 poena
  • Iskustvo pružaoca obuke sa ciljnom grupom,
  • Uslovi za rad tokom treninga,
 3. Finansijski kriterijumi - ukupno 60 poena
  • Cena obuke po polazniku

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor. Fondacija zadržava pravo da u skladu sa brojem prijavljenih polaznika izabere najpovoljnije kurseve , kao i broj učesnika po kursu. Pri čemu broj polaznika po kursu neće biti veči od 5. Ukupan broj polaznika na svim kursevima će biti 10.

Napomena: Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da odbaci bilo koji predlog koji sadrži netačne/lažne informacije ili koji podrazumeva nedostojanstvene uslove rada. Fondacija Ana i Vlade Divac nije u obavezi da prihvati bilo koju podnetu prijavu.

Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom poslati na [email protected] do 31.10.2022. godine.

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti