Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta “WB&T for EmploYouth”, koji je pokrenut od strane Fondacije, a koji je finansiran od strane Evropske Komisije, ukazuje se potreba za vršenjem usluge evaluacije projekta. Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu, prema TOR-u (u prilogu), za realizaciju evaluacije projekta za period od 15.03.2020. do 30.09.2022. godine.

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv EU-03-22-NE OTVARATI*) najkasnije do ponedeljka 16.01.2023. godine do 10h, a na sledeće načine:

lično ili poštom na adresu:
Fondacija “Ana i Vlade Divac”
Ilije Garašanina 53a/7
11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.
 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti