Objavljen predlog liste reda prevenstva za prvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima (objekat na lokaciji Veliki Mokri Lug)

Na osnovurešenja Privremenog organagrada Beograda o obrazovanju Komisijezaprvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima broj: 020 – 2762/14– C-20od 17. aprila 2014. godine, rešenja Gradonačelnika grada Beograda  broj: 020 – 2399/14–God 2. septembra2014. godine, rešenja Gradonačelnika grada Beograda  broj: 020 – 2750/14–God 16. septembra2014. godine, i člana 6. Pravilnika o kriterijumima i merilima za utvrđivanje liste reda prvenstva za prvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima („Sl.list grada Beograda“, broj 42/11 i 39/13),Komisija zaprvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima objavljuje

 

 

PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA

za prvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima (20 stambenih jedinica – objekat na lokaciji Veliki Mokri Lug)

RANG

IME I PREZIME

UKUPNO BODOVA

 

1.

Obrić Radoslav

80

 

2

Vlaisević Anđelka

70

 

3

Popović Aleksandra

70

 

4.

Dragana Pavić Nenadić

70

 

5.

Jaredić Milijana

60

 

6.

Maslar Budimir

60

 

7.

  Milanka Atić

50

 

8.

Knežević Veso

50

 

9.

Žeželj Mirko

50

 

10.

Mijić Ilija

40

 

11.

Zečević Nenad

40

 

12.

Romana Tomić - Gajić

40

 

13.

Krasić Dragi

40

 

14.

Gigić Dragan

40

 

15.

Maoduš Đuro

30

 

16.

Opalić Nada

30

 

17.

Komazec Jovanka

30

 

18.

Vladušić Stevo

30

 

19.

Dragojlović Miroslava

30

 

20.

Ivković Stevo

30

 

21.

Veličković Snežana

30

22.

Živković Živan

30

23.

Dragić Drago

30

24.

Radojević Milanka

30

25.

Grba Jelena

30

26.

Živković Jelena

30

27.

Stanisavljević Radomir

20

28.

Nikolić Nenad

20

29.

Jaredić Bojan

20

30.

Jaredić Vladan

20

31.

Jaredić Blažo

20

32.

Krstić Dragan

20

33.

Kresović Dragiša

20

34.

Benić Mirko

20

35.

Ana Živić

20

36.

Radinović Dragica

20

37.

Vernik Smiljana

10

38.

Đukić Stanko

10

39.

Vukašin Milka

10

40.

Pjevalica Milan

10

41.

Petrović Olga

10

42.

Šućur Žarko

10

43.

Krstić Sofija

10

44.

Manojlović Rajka

10

NERANGIRANI PODNOSIOCI PRIJAVE

NAPOMENA

1.

Ramić Niko

Ne ispunjava uslov

2.

Popović Mira

Ne ispunjava uslov

3.

Živković Gordana

Ne ispunjava uslov

4.

Borić Zorica

Ne ispunjava uslov

5.

Radosavljević Vilomir

Ne ispunjava uslov

6.

Babić Milja

Nepotpuna dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Na predlog liste reda prvenstva podnosilac prijave može uložiti prigovor Gradonačelniku grada Beograda preko Komisijeza izbor korisnika u roku od 8(osam) dana od dana objavljivanja predloga liste reda prvenstva. Prigovor se predaje pisarnici broj 8 ili putem pošteu kovertina adresu: Sekretarijat za socijalnu zaštitu, 27. marta 43 – 45, Beograd, sa naznakom Prigovor na predlog rang liste prvenstva za dodelu 20 stanova na lokaciji u Velikom Mokrom Lugu, s pozivom na broj:XIX-08-360-239/2014“.

    

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti