U okviru Projekta "Podrška mladim poljoprivrednicima na teritoriji opštine Vladičin Han" - Fondacija "Ana i Vlade Divac" u saradnji sa opštinom Vladičin Han, raspisuje konkurs za dodelu bepovratnih sredstava u iznosu od 180.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti za 10 mladih poljoprivrednika/ca, starosti od 25-40 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Vladičin Han. Pomoć nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku stoke, materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, građevinskog materijala za poljoprivredne objekte i sl.

JAVNI POZIV

Konkurs je otvoren  od 11. juna do 11. jula 2015. godine

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum, da imaju između 25 i 40 godina,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

PRIJAVUmožete preuzeti na šalteru broj 1. u uslužnom centru opštine Vladičin Han,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.fondacijadivac.org   i   www.vladicinhan.org.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović – Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  062 /77 88 73.

Popunjenu PRIJAVU,  sa pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

Konkurs za poljoprivredni program -  Vladičin Han

Opština Vladičin Han

Svetosavska 1

17510 Vladičin Han

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•             mladi od 25-40 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan  za poljoprivredu;

•             da imaju prebivalište na teritoriji  opštine Vladičin Han;

•             da daju pismenu izjavu da će registrovati svoju delatnost ukoliko uđu u uži krug odabranih poslovnih ideja (npr: poljoprivredno gazdinstvo) –ako već nisu registrovani;

•             da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika;

•             da su podneli popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac” sa pratećom dokumentacijom;

•            da nisu dobili poljoprivredni  grant u 2014.godini koji je dodelila Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Vladičin Han, kao ni poljoprivredni grant od drugih humanitarnih organizacija;

•            da nisu  zaposleni u  Opštini Vladičin Han (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave);

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

•             Višečlana porodica i vezana domaćinstva;

•             Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava;

•             Porodice koje žive kao podstanari  ili u vlastitom, ali neuslovnom objektu;

•             Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima .

 

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKU PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja  i  znanja;

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja;

•             Postojećih objekata  i  mogućnosti;

•             Potrebe korisnika.

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

  1. Izjava o pristanku za obradu podataka o ličnosti;  
  2.  Kopija lične karte ili pasoša  za nosioca poljoprivrednog gazdinstva (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domaćinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica);
  3. Izjava o kućnoj zajednici overena u opštinskom organu uprave;
  4. Za zaposlene članove domaćinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa visinom ličnog dohodka;
  5. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva – potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica);
  6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti;
  7. Za studente i učenike srednjih škola – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa;
  8. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka;
  9. Za poljoprivredna gazdinstva – kopija registracije poljoprivrednog gazdinstva;
  10. Zadnji ček od penzije.

 

Napomena:

Posle prve selekcije koja će se vršiti na osnovu dostavljene prijave i tražene dokumentacije, predstavnici Fondacije obićiće sve prijavljene kandidate.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti