Projekat pod nazivom »Podrška lokalnim zajednicama« finansira dugogodišnja donatorka Fondacije Anka Erne, a cilj Projekta je da osnaži ruralne porodice u Srbiji i da im omogući ekonomsko osnaživanje kroz dodelu stada stoke i/ ili opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, čime se omogućava opstanak ovih porodica na selu i osigurava njihova budućnost.

U okviru ovog Projekta pokrenuta je akcija za osnaživanje mladih za samozapošljavanje „Podrška mladim poljoprivrednicima na teritoriji opštine Vladičin Han, Blace, Knjaževac i Prijepolje“ .

 

Tokom juna i jula 2015.godine objavljeni su javni pozivi na sajtu Fondacije, kao i na sajtovima opština. Nakon zadnjeg roka za pristizanje prijava, podaci iz prijava su uneseni u tabele sa svim relevantnim informacijama  o podnosiocima prijave, uključujući i njihove zahteve o vrsti i količini pomoći koja im je u ovom trenutku najpotrebnija za nastavak, odn. poboljšanje njihove proizvodnje.

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije  i predstavnika opštine, je najpre izvršila predselekciju prijavljenih kandidata. Kriterijumi, koji su se bodovali u ovoj fazi su:

-Broj članova domaćinstva

- Broj članova domaćinstva koji primaju platu iz  drugih izvora ne računajući poljoprivrednu delatnost

- Prosečna primanja po članu domaćinstva koja potiču iz  drugih izvora ne računajući poljoprivrednu

  delatnost

- Broj članova porodice angažovanih u poljoprivrednoj delatnosti

- Uslovi stanovanja (sopstvena kuća, sopstvena neuslovna kuća, podstanari)

- Da li ima izdržavane dece i starih

- Interno raseljena lica /Izbegla lica/ faktor ugroženih manjina (Romi i sl.)

- Da li je jednoroditeljskodomaćinstvo

- Da li ima bolesnih-invalidnih članova

- Da li je i koliko puta porodica dobijala donacije ili subvencije opštine

 

Nakon izvršene predselekcije, predstavnik Fondacije je zajedno sa predstavnicima opštine obišao znatno više porodica od broja koji treba da dobiju donaciju. Cilj posete je, osim provere istinitosti podataka datih u prijavi, sveobuhvatno sagledavanje porodice koja treba da dobije donaciju. Ponovnom  analizom svakog kandidata Komisija je napravila konačnu rang listu  (uključujući i rezervnu listu za donaciju) i odabrala mlade poljoprivrednike koje treba podržati. Kriterijumi, koji su se bodovali u ovoj fazi su:

- Da li kandidat poznaje posao kojim se bavi

- Da li ima iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji

- Da li će poljoprivredna delatnost biti unapređena posle prijema donacije

- Da li podnosilac prijave ima mogućnosti da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom

 

Obzirom na veliki broj prijavljenih kandidata, kao i realne potrebe da mnogo više porodica zaslužuje pomoć od broja koji je predviđen Projektom, Komisija je odlučila da se samo u izuzetnim slučajevima ide na max donaciju od 180.000,00 dinara, pa je tako sa umanjenom pojedinačnom donacijom pomoć dobio veći broj porodica.

 

Svaka dodeljena donacija uvažava  specifičnost, htenja i potrebe svake porodice ponaosob.

 

REZULTATI KONKURSA ZA OPŠTINU VLADIČIN HAN

 

-   Broj donacija po Projektu:  10

 

-   Ukupna vrednost pomoći po Projektu:  1.800.000,00 dinara

 

-   Broj pristiglih prijava po konkursu:  39

 

-   Broj obiđenih porodica nakon predselekcije:  24

 

-   Naknadno odobrena sredstava iz budžeta za podspešivanje

    poljoprivredne proizvodnje Opšine Vladičin Han:  za 3 porodice ili 540.000,00 dinara

 

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  17 (10 + 3 + 4)  ili  43,59% od broja prijavljenih na konkurs

 

-   Ukupna vrednost dobijene pomoći:  2.342.538,20 dinara

 

-   Prosečna vrednost pomoći po porodici:  137.647,06 dinara

 

-   Vrsta pomoći:

 

 * poljoprivredna mehanizacija (motokopačice, rotaciona kosa, prskalica, rotofreza, skupljač sena, gume za

    traktor, muzilica za kravu)…………………………………………………………………………………………ukupno 8 porodica (47,06%)

 

 *životinje (umatičene koze, koke nosilje sa koncentratom, rojevi pčela sa košnicama)…ukupno 3 porodice(17,65%)

 

 *građevinski materijal za adaptaciju štala i  izgradnju svinjca………………………………….. …ukupno 3 porodice(17,65%)

 

 *navodnjavanje (cevi za navodnjavanje, cisterna za vodu)………………………………………….. ukupno 2 porodice(11,76%)

 

 *plastenik (sa montažom i sistemom za navodnjavanje)…………………………………………….. ukupno 1 porodica (5,88%)

 

-  Distribucija  dobijene  pomoći:  Tokom septembra 2015.godine

 

- Spisak porodica kojima je odobrena donacija: U prilogu

 

REZULTATI KONKURSA ZA OPŠTINU BLACE

 

-   Broj donacija po Projektu:  15

 

-   Ukupna vrednost pomoći po Projektu:  2.700.000,00 dinara

 

-   Broj pristiglih prijava po konkursu:  57

 

-   Broj obiđenih porodica nakon predselekcije:  33

 

-   Naknadno odobrena sredstava iz budžeta za podspešivanje

    poljoprivredne proizvodnje Opšine Blace:  0

 

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  21 (15 + 6)  ili  36,84 % od broja prijavljenih na konkurs

 

-   Ukupna vrednost pomoći:  2.700.062,60 dinara

 

-   Prosečna vrednost pomoći po porodici:  128.574,41 dinara

 

-   Vrsta pomoći:

 

 * poljoprivredna mehanizacija

  (atomizeri, freza pipalica, freze sitnilice, motokopačice, prskalice, kosačice...) ……….…ukupno 12 porodica (57,14%)

 

 *životinje (krava sa teletom, umatičene ovce, umatičeni jaganjci, umatičene koze)……..ukupno 4 porodice(19,06%)

 

*oprema za mleko  (duplikator, mlekovod, muzilica za koze) ………………………………………. ukupno 2 porodice(9,52%)

 

*građevinski materijal za adaptaciju i proširenje postojećih štala …………………………………ukupno 2 porodice(9,52%)

 

*navodnjavanje (okiten crevo 6/4", 6 za navodnjavanje)……………………………………………. ukupno 1 porodice(4,76%)

 

-  Distribucija  dobijene  pomoći:  Tokom septembra 2015.godine

 

-Spisak porodica kojima je odobrena donacija: U prilogu

 

REZULTATI KONKURSA ZA OPŠTINU KNJAŽEVAC

 

-   Broj donacija po Projektu:  20

 

-   Ukupna vrednost pomoći po Projektu:  3.600.000,00 dinara

 

-   Broj pristiglih prijava po konkursu:  80

 

-   Broj obiđenih porodica nakon predselekcije:  35

 

-   Naknadno odobrena sredstava iz budžeta za podspešivanje

    poljoprivredne proizvodnje Opšine Knjaževac:  za 3 porodice ili 540.000,00 dinara

 

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  34 (20 + 3 + 11) ili   42,50%  od broja prijavljenih na konkurs

 

-   Ukupna vrednost pomoći:  4.140.692,90 dinara

 

-   Prosečna vrednost pomoći po porodici:  121.785,09 dinara

 

-   Vrsta pomoći:

 

 * poljoprivredna mehanizacija  (atomizeri, freze pipalice, freze sitnilice, motokopačice, kosačice, voćarsko-

    vinogradarski plugovi, muzilica za krave, setvospemači, tileri, mulčeri, krckalica za orahe i lešnike……...)

     …….……………………………………………………………………………………………………………………… ukupno 23 porodica (67,65%)

 

*oprema za pčelarstvo  (LR I DB košnice, vrcaljke ručne i automatske, set kada) ……..… ukupno 4 porodice(11,76%)

 

*voćne sadnice (dunja, višnja, šljiva)………………………………… …………………………………ukupno 3 porodice(8,83%)

 

*životinje (nazimice vrhunskog porekla, prasaad za tov)……………………………………………...ukupno 2 porodice(5,88%)

 

*navodnjavanje (pumpa visokog pritiska)……………………………………………………………………. ukupno 1 porodica(2,94%)

 

*plastenik……………………………………………………………………………………………………………………. ukupno 1 porodica(2,94%)

 

-  Distribucija  dobijene  pomoći:  Tokom oktobra 2015.godine

 

-Spisak porodica kojima je odobrena donacija: U prilogu

 

REZULTATI KONKURSA ZA OPŠTINU PRIJEPOLJE

 

-   Broj donacija po Projektu:  10

 

-   Ukupna vrednost pomoći po Projektu:  1.800.000,00 dinara

 

-   Broj pristiglih prijava po konkursu:  61

 

-   Broj obiđenih porodica nakon predselekcije:  25

 

-   Naknadno odobrena sredstava iz budžeta za podspešivanje

    poljoprivredne proizvodnje Opšine Prijepolje:   za 3 porodice ili 540.000,00 dinara

 

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  20 (10 + 3 + 7)  ili   32,79%od broja prijavljenih na konkurs

 

-   Ukupna vrednost pomoći:  2.340.850,062 dinara

 

-   Prosečna vrednost pomoći po porodici:   117.042,53 dinara

 

-   Vrsta pomoći:

 

 * poljoprivredna mehanizacija  (sadilica za kupus i papriku, freze sitnilice, motokopačice, samohode kosačice,

    muzilica).……………… ………………………………………………………………………………………..……..ukupno 10 porodica (50 %)

 

 *životinje (krave, umatičene ovce, priplodni bik)……………………………..………………………...ukupno 5 porodice (25 %)

 

* navodnjavanje (pumpe za navodnjavane, ostala oprema za navodnjavanje)……………. ukupno 3 porodice (15 %)

 

*građevinski materijal za adaptaciju i proširenje postojećih štala …………………………… ….ukupno 2 porodice (10 %)

 

-  Distribucija  dobijene  pomoći:  Tokom oktobra 2015.godine

 

-Spisak porodica kojima je odobrena donacija: U prilogu

 

 

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti