UVOD

Fondacija »Ana i Vlade  Divac« je neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe. Trenutno jeu toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

Imajući u vidu da:

(a)               je posle katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju Fondacija Ana i Vlade  Divac pokrenula projekat pod nazivom "DA SVI POMOGNEMO“ u okviru kojeg se prikupljaju finansijska sredstva za pomoć poplavljenim područijima ( u daljem tekstu: „Humanitarni projekat“);

(b)               je u okviru Humanitarnog projekta pokrenuta akcija sa ciljem ekonomskog osnaživanja i obnove poljoprivredne proizvodnje porodicama u poplavljenim područjima (u daljem tekstu: „Akcija“) koju finansiraju individualni donatori Fondacije;

(c)                su u okviru Akcije obezbeđena finansijska sredstva za dodelu ekonomske pomoći za najmanje 20 domaćinstava sa teritotrije Opštine Svilajnac.  

 

Memorandumom o saradnji, potpisanom  maja 2015.godine  Opština Svilajnac  i  Fondacija »Ana i Vlade  Divac« su dogovorile uslove i okvire međusobne saradnje u cilju realizacije Akcije – pružanja ekonomske pomoći poljoprivrednim domaćinstvima koja su oštećena tokom majskih poplava 2014. godine na teritoriji Opštine. 

Tokom maja i juna 2015.godine, predstavnici  Fondacije i Opšine su obišli ugožena 32 domaćinstva i popunili prijave za svako domaćinstvo sa svim relevantnim informacijama, uključujući i njihove potrebe o vrsti i količini pomoći koja im je u ovom trenutku najpotrebnija za nastavak i poboljšanje njihove proizvodnje, sa željom da se vrate, ukoliko je to moguće, na nivo proizvodnje pre poplava iz maja 2014.godine.

 

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije  i predstavnika Opštine, je na osnovu unapred dogovorenih kriterijuma  napravila rang listu  po kojoj je pomoć dodeljena .

Prema metodologiji  implementacije Projekta, sledeći podaci su uticali na pojedinačni, odn. zbirni broj bodova i konačno mesto na rang listi, nakon bodovanja:

-Broj članova domaćinstva

- Broj članova domaćinstva koji primaju platu iz  drugih izvora ne računajući poljoprivrednu delatnost

- Prosečna primanja po članu domaćinstva koja potiču iz  drugih izvora ne računajući poljoprivrednu

  delatnost

- Broj članova porodice angažovanih u poljoprivrednoj delatnosti

- Procenjeni nivo štete na poljoprivrednom gazdinstvu

- Da li ima izdržavane dece i starih

- Interno raseljena lica /Izbegla lica/ faktor ugroženih manjina (Romi i sl.)

- Da li ima bolesnih-invalidnih članova

- Da li je  (a ako jeste - koliko puta i koliko vrednosno) porodica dobijala pomoć od drugih donatora

 

Obzirom na broj obiđenih, poplavom oštećenih porodica, kao i realne potrebe da mnogo više porodica zaslužuje pomoć od broja koji je predviđen Projektom, Komisija je odlučila da se samo u izuzetnim slučajevima ide na max donaciju od cca 240.000,00 dinara, pa je tako sa umanjenom pojedinačnom donacijom pomoć dobilo 25 porodica (umesto 20, koliko je predviđeno Projektom).

 

Svaka dodeljena donacija uvažava  specifičnost, htenja i potrebe svake porodice ponaosob.

 

 

 

 

 

REZULTATI KONKURSA ZA OPŠTINU SVILAJNAC

 

 

-   Broj donacija po Projektu:  20

 

-   Ukupna vrednost pomoći po Projektu:  cca 4.800.000,00 dinara (40.000 EURO)

 

-   Naknadno odobrena sredstva: cca 240.000,00dinara (2.000 EURO)

 

-   Broj obiđenih porodica (potencijalnih dobitnika pomoći) :  32

 

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  25  ili  78,12% od broja potencijalnih dobitnika pomoći

 

-   Ukupna vrednost dobijene pomoći:  5.039.161,78dinara

 

-   Prosečna vrednost pomoći po porodici:  201.566,47 dinara

 

VRSTA POMOĆI:

 

 *poljoprivredna mehanizacija (plug, rotaciona kosa, prskalica, rotofreza, skupljač sena, gume za

    traktor i prikolicu, transporter…….)………………………………………………………………. ukupno 8 porodica  (32%)

 

 *kombinacija: poljoprivredna mehanizacija+veštačka đubriva, semenska roba.. ukupno 7 porodica (28%)

 

* životinje (krave, steone junice) i hrana za životinje(bale sena)…………………………ukupno 4 porodice (16%)

 

 *oprema za mleko (sistemi za mužu krava, laktofriz)…………………………………………ukupno 3 porodice (12%)

 

* veštačka đubriva, semenska roba……………………………………………………………………ukupno 2 porodica  (8%)

 

 *plastenik (sa montažom i sistemom za navodnjavanje)……………………………………ukupno 1 porodica  (4%)

 

 

-  Distribucija  dobijene  pomoći:  Tokom avgusta i septembra 2015.godine

 

- Monitoring:  Oktobar, novembar i decembar  2015.godine

 

- Spisak porodica kojima je odobrena donacija: U prilogu

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti