UVOD

 

Fondacija »Ana i Vlade  Divac« je neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe. Trenutno jeu toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije.

 

Imajući u vidu da:

(a)               je posle katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju Fondacija Ana i Vlade  Divac pokrenula projekat pod nazivom "DA SVI POMOGNEMO“ u okviru kojeg se prikupljaju finansijska sredstva za pomoć poplavljenim područijima (u daljem tekstu: „Humanitarni projekat“);

(b)               je u okviru Humanitarnog projekta pokrenuta akcija „Recovery assistance to support smallholder farm household affected by the flood in Obrenovac“ (u daljem tekstu: „Akcija“) koju finansira ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji (u daljem tekstu „Ambasada“);

(c)                će u okviru Akcije Donator donirati sredstva za obnovu poljoprivredne proizvodnje i dohodovnih aktivnosti za najmanje 60 porodica na teritoriji Obrenovca.

 

Tokom maja 2015.godine, predstavnici  Fondacije i Opšine su obišli ugožena domaćinstva i popunili prijave za svako domaćinstvo sa svim relevantnim informacijama, uključujući i njihove potrebe o vrsti i količini pomoći koja im je u ovom trenutku najpotrebnija za nastavak i poboljšanje njihove proizvodnje, sa željom da se vrate, ukoliko je to moguće, na nivo proizvodnje pre poplava iz maja 2014.godine.

 

Komisija, sastavljena od predstavnika ambasade Kraljevine Norveške, predstavnika Fondacije  i predstavnika Opštine, je na osnovu unapred dogovorenih kriterijuma  napravila rang listu  po kojoj je pomoć dodeljena .

 

Prema metodologiji  implementacije Projekta, sledeći podaci su uticali na pojedinačni, odn. zbirni broj bodova i konačno mesto na rang listi, nakon bodovanja:

-Broj članova domaćinstva

- Broj članova domaćinstva koji primaju platu iz  drugih izvora ne računajući poljoprivrednu delatnost

- Prosečna primanja po članu domaćinstva koja potiču iz  drugih izvora ne računajući poljoprivrednu

  delatnost

- Broj članova porodice angažovanih u poljoprivrednoj delatnosti

- Procenjeni nivo štete na poljoprivrednom gazdinstvu

- Da li ima izdržavane dece i starih

- Interno raseljena lica /Izbegla lica/ faktor ugroženih manjina (Romi i sl.)

- Da li ima bolesnih-invalidnih članova

- Da li je  (a ako jeste - koliko puta i koliko vrednosno) porodica dobijala pomoć od drugih donatora

 

Obzirom na broj obiđenih, poplavom oštećenih porodica, kao i realne potrebe da mnogo više porodica zaslužuje pomoć od broja koji je predviđen Projektom, Komisija je odlučila da se samo u izuzetnim slučajevima ide na max donaciju od cca 240.000,00 dinara, pa je tako sa umanjenom pojedinačnom donacijom pomoć dobilo 75 porodica (umesto 60, koliko je predviđeno Projektom).

 

Svaka dodeljena donacija uvažava  specifičnost, htenja i potrebe svake porodice ponaosob.

 

 

 

 

 

REZULTATI KONKURSA ZA OPŠTINU OBRENOVAC

 

 

-   Broj donacija po Projektu:  60

 

-   Ukupna vrednost pomoći po Projektu: 120.000 EURO  (14.397.600,00 din., kurs 1EURO=119,98din.)

 

-   Broj obiđenih porodica (potencijalnih dobitnika pomoći) :  101

 

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  75  ili  74,26% od broja potencijalnih dobitnika pomoći

 

-   Ukupna vrednost dobijene pomoći:  47.397.569,40 dinara

 

-   Prosečna vrednost pomoći po porodici:  191.968,00 dinara

 

VRSTA POMOĆI:

 

*Poljoprivredna mehanizacija (plug, rotaciona kosa, prskalica, rotofreza, skupljač

   sena,  gume za traktor i prikolicu, transporter, muzilice…….) …………………………….. 14 porodica (18,67%)

 

   * Poljoprivredna mehanizacija +                                                                                                                                          Semenska roba/ Veštačka đubriva/ Koncentrati - stočna hrana ………………………… 20 porodica (26,67%)

  * Semenska roba/ Veštačka đubriva/ Koncentrati - stočna hrana …...................... 20 porodica (26,67%)

  * Plastenici (sa montažom i sistemom za navodnjavanje)……………………………………. 4 porodice (5,33%)

* Plastenici (sa montažom i sistemom za navodnjavanje)  +  Polj. mehanizacija ili                            Semenska roba/ Veštačka đubriva/ Koncentrati - stočna hrana………………………. 8 porodica (10,67%)                                                                                                   

  * Životinje (krave, steone junice, prasad, suprasna krmača, ovce) …………………….. 7 porodica (9,33%)

  * Oprema za navodnjavanje…………………………………………………………………………………. 1 porodica (1,33%)

  * Voćne sadnice……………………………………………………………………………………………………. 1 porodica (1,33%)

 

-  Distribucija  dobijene  pomoći:  Tokom avgusta i septembra 2015.godine

 

- Monitoring:  Oktobar i novembar  2015.godine

 

- Spisak porodica kojima je odobrena donacija: U prilogu

 

 

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti