Zanemarljiv broj mladih na pozicijama političke moći

Beograd, 29. septembar 2016. godine -  U Vladi Republike Srbije nema nijednog ministra, pomoćnika ministra niti državnog sekretara koji spadaju u kategoriju mladih, odnosno koji imaju do 30 godina života, a za poslednjih 15 godina bilo ih je samo dvoje.  Od 169 opština u Srbiji samo četiri imaju predsednike koji imaju manje od 30 godina, tj spadaju u kategoriju mladih. Ovo je deo rezultata iz istraživanja „Indeks participacije mladih“ sprovedenog u okviru projekta „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“, koji u Srbiji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac.

„Na pozicijama najviše političke moći, tj na pozicijama donošenja ključnih izvršnih odluka ili uopšte nema mladih ljudi ili ih ima u zanemarljivom procentu. Izostavljanje mladih sa izvršnih pozicija je trend koji traje već 15 godina i on se mora menjati. I omladinska politika ovog društva mora da bude podsticajnija za mlade ljude, da prepozna njihovu vrednost i da im pruži priliku da učestvuju u donošenju odluka bar u onim sferama koje se direktno tiču njihovog života“, rekla je Jovana Tripunović, iz Fondacije Ana i Vlade Divac, predstavljajući ovo istraživanje pred novinarima.

Ovo istraživanje je rađeno i u Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Turskoj - zemljama u kojima se realizuje projekat „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“ - i rezultati su, pokazala je uporedna analiza, podjednako obeshrabrujući, sa retkim pozitivnim primerima. U Vladi Makedonije, na primer, trenutno od ukupno 20 ministara čak njih 9 je mlađe od 30 godina.

U samo 2,5% lokalnih samouprava u Srbiji predsednici opština imaju 30 godina ili manje i to su opštine: Plandište (30 g), Rekovac (30 g), Palilula (29 g) i Bački Petrovac (27 g). U Crnoj Gori nijedan predsednik opštine ne spada u kategoriju mladih dok su u Albaniji na čelu tri lokalne samouprave mladi ljudi (5,9%).

Nešto više od polovine lokalnih samouprava (91) ima osnovan Savet za mlade a aktivno je njih 53. U 128 opština, ipak, postoje formirane Kancelarije za mlade.

Od 250 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije samo njih osmoro spadaju u kategoriju mladih (dva muškarca i 6 žena) i oni imaju između 27 i 30 godina. U Crnoj Gori, od ukupno 81 poslanika samo jedan spada u kategoriju mladih, u Albaniji od 140 poslanika njih troje su mladi a u Makedoniji od 123 samo dvoje je mlađe od 30 godina.

Političke partiije su uglavnom ignorisale pitanje istraživača o tome koliko mladih ljudi ima u njihovim glavnim odborima ili skupštinama, rekla je Dragana Aleksić, autorka istraživanja dodavši  da je jedino Demokratski savez Hrvata iz Vojvodine dao ovaj odgovor.

Istraživanje je obuhvatilo i pregled kanala komunikacije kojima izvršna vlast komunicira sa građanima kako bi se utvrdilo da li su uvršteni i oni kanali koji su prijemčivi mladim ljudima. Narodna skupština Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, Skupština AP Vojvodine i Vlada AP Vojvodine imaju svoje internet prezentacije, online kontakt forme, a koriste i društvene mreže za komunikaciju sa građanima u određenoj meri. Sva ministarstva imaju svoje internet prezentacije, tri četvrtine ministarstava ima svoju Facebook stranicu, oko 70 % njih ima Google +mrežu, polovina ministarstava i Twitter nalog, a 62,5% ih ima Youtube kanal. Slično je i sa jedinicama lokalne samouprave: sve imaju svoje internet prezentacije, najpopularnija društvena mreža preko koje komuniciraju sa opštinama je Facebook, zatim sledi Google +, pa Twitter i Youtube.

 

 

 

Istraživanje o učešću mladih ljudi u donošenju političkih odluka je deo sveobuhvatnog monitoringa „Indeks participacije mladih“ kroz koji će se redovno meriti učešće mladih ljudi u svim sferama javnog života u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Turskoj a javnost će dva puta godišnje biti obaveštavana o rezultatima.

 

Projekat „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“ zagovara veće učešće mladih ljudi u donošenju odluka u svim sferama društva i osim u Srbiji, realizuje se u Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Turskoj. Cilj projekta je osnaživanje mladih i njihovo uključivanje u donošenje odluka u društvu.

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti