Akcije čišćenja okoline i sađenja drveća u više gradova Srbije

Akcija čišćenja u Subotici

Akcija čišćenja u Subotici

Zajedno na delu čišćenja Palića u opštini Subotica bili su migranti i eko volonteri.

Veliku ekološko volontersku radnu akciju “Zajedno za jezero Palić” Fondacija Ana i Vlade Divac organizovala je u petak, 24. marta u Subotici u cilju prolećnog čišćenja priobalja jezera Palić ali i podsticanja ekološkog aktivizma i međusobnog upoznavanja migranata i subotičkih eko volontera. 

Akcija je započela u okruženju Prihvatnog centra Subotica, na priobalju jezera Palić (sektor 1). 

#SlavimoSolidarnost #USAIDSerbia #ZivotNeBiraPuteve

Još jedan grad koji je učestvovao u ekološkoj akciji je Šid. Američka agencija za međunarodni razvoj, USAID Serbia, Fondacija Ana i Vlade Divac volonteri i migranti zajedno su učestovali akciji sađenja drveća.

Zajednička volonterska akcija u Šidu, u okviru #USAID projekta “Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu”.
Volonteri iz Šida, radnici JKP Standard i migranti zajedno su zasadili drveće u gradskom parku.

Akcija se sprovodi u partnerstvu opština Šid, Fondacija Divac, JKP “Standard” iz Šida, sa ciljem da se kroz volontersku/ekološku akciju promoviše solidarnost, kao i da se migranti smešteni u prihvatnom centru i mladi iz lokalne zajednice međusobno upoznaju.

U saradnji sa migrantima iz centra za azil u Sjenici, kancelarija za mlade opštine Sjenica, volonteri Fondacija Ana i Vlade Divac 
su u Sjenici organizovali veliku ekološko volontersku radnu akciju “Zajedno za Sjenicu”. Tom prilikom ozelenjen je park opštine i kružni tok u Sjenici.
Zasađeno je 300 sadnica ruža i 200 sadnica niskog rastinja.

Sve akcije se sprovode u okviru projekta "Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu", koji Fondacija realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).