Predstavljanje preporuke o stanju poštovanja ljudskih prava migranata

Beograd, 19. oktobar. U Beogradu smo zajedno sa Helsinkškim odborom za ljudska prava iz Makedonije, ASB - Arbeiter-Samariter-Bund i Novosadskim humanitarnim centrom predstavili preporuke o stanju poštovanja ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju nastalih u okviru mreže Pomoć na putu.

Srbija se i dalje smatra zemljom tranzita iako je dalji prolazak u EU uslovljen spiskovima na mađarskoj granici. 

Glavni izazovi u vezi s oblastom azila i dalje su neefikasnost sistema i neprimenjivanje zakona o azilu u punom smislu.

Predstavnici 18 organizacija civilnog društva širom Srbije su bili prisutni na okruglom stolu, a predstavljeni su i primeri dobre prakse i saradnje između organizacija civilnog društva  i javnog sektora.  

Ova saradnja, kao i novi modeli koje je predstavila mreža Pomoć na putu, insistiraju na prevenciji i omogućavaju brži odgovor i dostupnost službi neophodnih za zaštitu i sigurnost migranata koji putuju ili ostaju u Srbiji i Makedoniji. 

Zajedničke akcije su postigle efikasne rezultate u zaštiti prava migranata i u opštem poboljšanju stanja ljudskih prava u društvu. 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti