Potrebni su nam predavači za novu neprofitnu školu Informacionih Tehnologija - "IT Bootcamp", koju realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac.

Flickr: San José Public Library/Computers

Flickr: San José Public Library/Computers

 

Cilj škole je da motivisanim ljudima otvori vrata za ulazak u IT sektor. Kursevi će biti besplatni za polaznike, i treba da im omoguće dovoljno znanja da rade početne poslove u IT kompanijama.

Škola nudi kurseve i traži predavače iz Testiranja Softvera (QA) i Razvoja Web Aplikacija (Web Development). Kursevi traju 2 meseca, i održavaće se po dva paralelno u periodu od aprila do jula. Predavanja će trajati po 4 sata dnevno radnim danima, u jednoj od dve smene - prepodne i posle podne. Broj polaznika po grupi je 20-25.

Poželjno je da predavač može da predaje ceo kurs, ali postoje opcije da predaje od jedne do više nedelja ili samo jednu smenu.

Potrebna znanja i sposobnosti predavača iz oblasti Testiranja Softvera:

 • Iskustvo u manuelnom i automatskom testiranju.
 • Iskustvo u radu sa programskim jezikom Java, bazama podataka (SQL), i Selenium platformom.
 • Sposobnost organizovanja nastavnog programa i rada sa većim grupama.

Potrebna znanja i sposobnosti predavača iz oblasti Razvoja Web Aplikacija:

 • Iskustvo u radu sa jezicima i web alatima: HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery.
 • Poželjno je iskustvo u radu sa WordPress platformom.
 • Sposobnost organizovanja nastavnog programa i rada sa većim grupama.


Zaduženja predavača:

 • Izrada plana i programa na osnovu strukture koju postavlja škola.
 • Održavanje predavanja i vežbi na osnovu plana i programa.        
 • Kreiranje, pregled, i ocenjivanje domaćih zadataka tokom kursa.
 • Evaluacija i motivisanje polaznika tokom kursa.
 • Redovna koordinacija sa menadžmentom škole.
 • Organizovanje i ocenjivanje završnog testa za polaznike.
 • Upravljanje opremom i prostorijama koje obezbeđuje škola.

Svi zainteresovani mogu poslati svoj CV na email itskola@divac.com.