Projekat pod nazivom Divac poljoprivredni fondovi finansiraju dugogodišnji donatori Fondacije, a cilj Projekta je da osnaži osnaži porodice koje se bave poljoprivredom u Srbiji i da im omogući ekonomsko osnaživanje nabavkom razne vrste robe vezane za poljoprivredu (u ovom slučaju plastenici različitih dimenzija namenjnih za organsku biljnu proizvodnju, kao i useljene pčelinje košnice i druge  opreme za  pčelarstvo - košnice, ramovi, centrifuge i sl.), čime će omogućava opstanak ovih porodica u njihovom mestu i osigurava njihova budućnost. 

U okviru ovog Projekta početkom 2019-ste godine pokrenuta je akcija za osnaživanje mladih za samozapošljavanje „Podrška poljoprivrednicima na teritoriji grada Užice i opštine Mionica“.

Tokom  maja/juna za grad Užice i za opštinu Mionica objavljeni su javni pozivi na sajtu Fondacije, kao i sajtu grada/opštine. Nakon zadnjeg roka za pristizanje prijava, podaci iz prijava su uneseni u tabele sa svim relevantnim informacijama  o podnosiocima prijave.

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije  i predstavnika grada/opštine, je najpre izvršila predselekciju prijavljenih kandidata, prema kriterijumima objavljenim uz Poziv za prijavljivanje kandidata.

Nakon izvršene predselekcije, predstavnik Fondacije je zajedno sa predstavnicima opštine obišao znatno više porodica od broja koji treba da dobiju donaciju. Cilj posete je, osim provere istinitosti podataka datih u prijavi, sveobuhvatno sagledavanje porodice koja treba da dobije donaciju. Ponovnom  analizom svakog kandidata Komisija je napravila konačnu rang listu  (uključujući i rezervnu listu za donacije) i odabrala poljoprivrednike koje treba podržati.

 

Kriterijumi, koji su se bodovali u ovoj fazi su:

- Da li željeni vid pomoći sadrži specifične elemente, dodatne vrednosti, modele dobre prakse??

- Da li će poljoprivredna delatnost biti unapređena posle prijema donacije?

- Da li je održivost proizvodnje, nakon realizacije projekta, izvesna?

 

S obzirom na broj prijavljenih kandidata, kao i realne potrebe da više porodica zaslužuje pomoć od broja koji je predviđen Projektom, Komisija je odlučila da donaciju dobije veći broj korisnika uz umanjenje prosečne vrednosti granta.

 

REZULTATI KONKURSA ZA GRAD  UŽICE

 

-   Broj pristiglih prijava po konkursu:  30

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  29 ili   96,67% od broja prijavljenih na konkurs

-   Vrsta pomoći: useljene pčelinje košnice i druga opreme za  pčelarstvo (košnice, ramovi, centrifuge i sl.)

 

  •   Prosečna vrednost dobijene donacije:  126.688,37 dinara

 

-   Distribucija  dobijene  pomoći:  završena tokom novembra  2019. godine

 

    Spisak porodica koje su dobile donaciju:

 

BROJ UGOVORA

Prezime

Ime

JMBG

Adresa - Užice:

01/UŽ

LAKIĆ

BORISLAV

3105984710000

Braće Čolić 51,  Sevojno

02/UŽ

PETROVIĆ

MARKO

o606991790084

Bela Zemlja, Borak

03/UŽ

KONDIĆ

DANIJEL

o706993790060

selo Stapari

04/UŽ

JOVANOVIĆ

BRANIMIR

2607982790017

Rosulje 5A,  Užice

05/UŽ

TOPALOVIĆ

PETAR

2204966790047

Lunovo Selo bb

06/UŽ

VUKADINOVIĆ

NIKOLA

2302999790015

Lunovo Selo, Kamenica

07/UŽ

VILOTIJEVIĆ

DRAGANA

2205982795034

Stanoja Glavaša 153, Užice

08/UŽ

PERIŠIĆ

VLADIMIR

2311980790021

Stevana Sinđelića 8, Užice

09/UŽ

KOVAČEVIĆ

ALEKSA

1006996790039

D.Tucovića 56, Užice

10/UŽ

ĐENIĆ

DOBRIVOJE

2709980790032

Heroja Luna 17B, Užice

11/UŽ

ŠIMŠIĆ

JELENA

2801985795010

V.Bugarinovića 24/20, Sevojno

12/UŽ

ĐOKIĆ

VESELIN

2108979790018

ul. Rosulje 3,   Užice

13/UŽ

FILIPOVIĆ

JOVAN

2001998790070

Sime Milutinovića 124 C,  UŽ

14/UŽ

JOVANOVIĆ

JOVICA

2108995790052

Lunovo Selo, Ponikovica

15/UŽ

ALEKSIĆ

BOŠKO

2906991790043

Vojvode Mišića 10, Sevojno

16/UŽ

MARKOVIĆ

TAMARA

o207988795031

Koštička 16, Užice

17/UŽ

ĐURIĆ

JOVANA

o406994795011

Kursulina 19,Užice

18/UŽ

PEĆINAR

MARKO

o205984790016

Vojvođanska 64, Užice

19/UŽ

KNEŽEVIĆ

PETAR

2302993790013

Kralja Petra I 70/5, Užice

20/UŽ

PETKOVIĆ

FILIP

3108992790039

Riste Tešića 72, Užice

21/UŽ

KNEŽEVIĆ

DANIJELA

o207981795060

Romanijska 15, Užice

22/UŽ

JANKOVIĆ

VELJKO

2004980790013

Joakima Vujića 4/20, Užice

23/UŽ

BUGARINOVIĆ

NIKOLA

3101986790022

Braće Čolić 176, Sevojno

24/UŽ

KOSTIĆ

GORAN

1807988790030

selo Karan

25/UŽ

ŠULJAGIĆ

MILOŠ

2211989790062

selo Buar bb

26/UŽ

SPARIĆ

NOVAK

3007990790014

Romanijska 135b, Užice

27/UŽ

MILENKOVIĆ

IVANA

o312989787820

Vojvode Maslaća 30, Užice

28/UŽ

JANKOVIĆ

MILAN

1006986790049

Kralja Petra I 21, Užice

29/UŽ

MILEKIĆ

NENAD

2307989790043

D.Tucovića 95, Užice

 

 

 

REZULTATI KONKURSA ZA OPŠTINU MIONICA

 

-   Broj pristiglih prijava po konkursu:  27

-   Broj porodica kojima je odobrena pomoć:  20 ili   74,07% od broja prijavljenih na konkurs

-   Vrsta pomoći: PLASTENICI

 

  •  Prosečna vrednost dobijene donacije:  134.991,60 dinara

 

-  Distribucija  dobijene  pomoći:  završena tokom novembra i decembra 2019. godine.                                  

   

Spisak porodica koje su dobile donaciju:

BROJ UGOVORA

Prezime

Ime

JMBG

Adresa, Mionica:

01/M

IVANOVIĆ

GORAN

2008982770031

selo Paštrć bb

02/M

VUKIĆEVIĆ

NENAD

2504977710019

selo Brežđe

03/M

UROŠEVIĆ

SLAVICA

2701968928010

selo Šušeoka

04/M

JEVTIĆ

RADE

o509981770048

selo Ključ

05/M

ŽIVANOVIĆ

DEJAN

1702988770025

selo Osečenica

06/M

MILETIĆ

SRĐAN

2402976771018

selo Tolić bb

07/M

GRUJIČIĆ

MILENA

2701995577013

selo Radobić bb

08/M

TRIFUNOVIĆ

DRAGANA

2906981750038

selo Vrtiglav

09/M

TUFEGDžIĆ

MILICA

2208961776012

selo Maljević

10/M

LEKIĆ

MIRJANA

o504987775031

selo Radobić bb

11/M

LEKIĆ

JELENA

2308983355007

selo Radobić bb

12/M

BURMAZ

LJUBINKO

o812968771013

selo Radobić bb

13/M

JOVANOVIĆ

BOJANA

2404981766017

selo Radobić bb

14/M

ĆUKOVIĆ

JASMINA

o203970776026

selo Tabanović

15/M

PAUNOVIĆ

MIRA

2607962776018

Andre Savčića 39

16/M

TEŠANOVIĆ

GORDANA

o603960776018

selo Đurđevac, Divci

17/M

JELIĆ

RADOSAV

o201959771028

selo Osečenica

18/M

ĐURIČIĆ

VERA

o403954776015

selo Rajković bb

19/ M

SUBOTIĆ

VLADIMIR

2808967771036

selo Osečenica

20/ M

NIKOLIĆ

SVETLANA

o208957776027

Radobić bb

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti