Kako do ravnoteže između radnog i porodičnog života?

Neravnopravnost između polova, kao i stereotipi kada je u pitanju uloga žene u porodičnom životu, proizilaze iz neinformisanja o pravima iz oblasti rada i zapošljavanja, kao i dugogodišnje diskriminacije žena u društvu. Fondacija Ana i Vlade Divac i Ministarstvo za brigu o porodici održali su konferenciju „Kako do ravnoteže između radnog i porodičnog života - budućnost rada“, a glavni cilj konferencije bio je jačanje partnerskog odnosa između zaposlenih i poslodavaca, kao i informisanje o pravima iz oblasti rada i zapošljavanja, sa posebnim akcentom na žene.

Imajući u vidu da u Srbiji i dalje postoji neravnopravnost između polova, kao i stereotipi kada je u pitanju uloga žene u porodičnom životu, Aleksandra Čamagić, pomoćnica ministra Ministarstva za brigu o porodici i demografiju istakla je da „mi kao Ministarstvo imamo tu mogućnost da utičemo na to da se povoljna klima za uklađivanje rada i roditeljstva dodatno ojača i da ohrabrimo donosiocima odluka, naročito one na lokalu da usklade ove dve sfere poslovnog i privatnog života“.

Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica premijerke u Vladi Srbije izjavila je da „postojeći Zakon o radu otvara mogućnost da zaposleni u dogovoru sa poslodavcem koristi različite forme fleksibilnog radnog vremene, mogućnost rada od kuće i izbor radne smene. Važno je naglasiti i značaj rezultata projekta „Jednaki“ koji ima za cilj stvaranje zdrave radne atmosfere, uspešnije i konkurentnije privrede, ali pre svega povećanje broja zadovoljnih zaposlenih. Ovaj projekat podržava ženu kao ličnost, njenu autentičnost  i njene potrebe“.

Usklađivanje rada i roditeljstva je svakodnevni izazov žena i muškaraca u čitavoj Evropi. Nova direktiva EU, između ostalog ima za cilj fleksibilnije radne sate i uzimanje roditeljskog odsustva za očeve nakon rođenja deteta kao podrška zaposlenim roditeljima.

„Balansiranje između posla i porodičnog života svakodnevni je izazov za muškarce i žene širom sveta, a direktiva Evropske unije o ravnoteži između poslovnog i privatnog života teži da ojača prava zaposlenih i poboljša uslove rada zaposlenih roditelja, a takođe ima za cilj da obezbedi više fleksibilnosti za zaposlene majke i očeve“, izjavila je Leoneta Pajer, šefica operativnog odeljenja  Delegacije EU u Srbiji.

„U predstavljanju izveštaja sa ovog projekta čuli smo podatak da je 70 odsto očeva sa detetom uspelo da napreduje u karijeri, dok je samo 30 odsto žena u istoj situaciji bilo u mogućnosti da ostvari napredak. Na ovakvo stanje utiču brojni faktori, kako uslovi kod poslodavca, tako i uslovi u široj zajednici, stoga je potreban niz mera kako bismo unapredili postojeće stanje “  istakla je Nevena Šović, savetnica za reproduktivno zdravlja i pitanja mladih u UNFPA za Srbiju.

Prema podacima Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Republike Srbije (2016 - 2020), 95% svih žena u Srbiji dnevno troši pet sati na kućne poslove, dok muškarci troše gotovo 40% manje - tri sata i imaju sat vremena više slobodnog vremena nego žene. Jedan od ciljeva projekta ,,Jednaki - Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“ koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa Ministarstvom za brigu o porodici je i povećanje nivoa zdravstvene pismenosti i među zaposlenima i među poslodavcima.

Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac  smatra da „niko od nas ne sme imati strah kako će biti tretiran na poslu, niti tretman sme da zavisi od toga kog je pola zaposleni, da li radi od kuće ili ne, da li je žena odlučila da se ostvari kao majka, ili nije. Radna prava su naša osnovna prava i insistiranje na poštovanju tih prava mora postati svačiji zadatak “.

Gordana Bjelobrk, koautorka istraživanja „Usklađivanje rada i roditeljstva - poslodavci i zaposleni“ ističe da većina mera socijalne politike u okviru postojeće zakonske regulative usmerena je prvenstveno na rađanje dece, ali ne u dovoljnoj meri i na obezbeđivanje podrške porodicama tokom dužeg perioda odgajanja dece. Fleksibilno radno vreme postaje sve popularnije u savremenim uslovima poslovanja, što je potvrđeno i tokom vanrednih radnih okolnosti prouzrokovanih pandemijom.

„Priričnik ima za cilj da nas upozna i sa osnovnim principima radnog prava, jer dosta ljudi nije upoznato sa institucijom usklađivanja porodičnih i radnih obaveza, ali i sa pravima u vezi sa plaćenim odsustvom, zakonskim odmorom i pravima na radu. Usklađivanje porodičnih i radnih obaveza nije isključivo pravna kategorija, već odgovornost treba da bude i na lokalnoj samoupravi i poslodavcima, jer su zaposleni važan resurs svake kompanije, a odnos poslodavaca i zaposlenih je pre svega - odnos poverenja“ smatra Bojan Urdarević, profesor radnog prava i autor priručnika o radnom pravu za zaposlene i poslodavce.

Završna konferencija realizovana je u okviru projekta ,,Jednaki - Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“  koji realizuju Ministarstvo za brigu o porodici i Fondacija Ana i Vlade Divac, uz finansijsku podršku Evropske unije, kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti